Her er et flunkende nytt ROI whitepaper fra IDC på verdien av MDOP. 

Download whitepaper here!

 

Kort oppsummert, MDOP lønner seg og betaler seg fort: