Her er erfaringene hans etter en tids bruk:

http://slettix.wordpress.com/2013/04/05/my-experience-using-surface-pro-as-main-computing-device/