http://technet.microsoft.com/library/hh315814.aspx

Microsoft har lagt ut et Quick Reference dokument som viser hvordan Consumeration of IT trenden blir håndtert internt i Microsoft.