Det har nå kommet beskrivelse av Office 365 PREVIEW (Office 2013) tjenestene:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj819284.aspx