Abilia Senior mottok pris på verdenskonferanse

Vågå kommune og Abilia ble tildelt pris fra Microsoft

Vågå kommune og Abilia deltok på verdenskonferansen Microsoft Worldwide Goverment Solution Forum 2012 i London, med ca. 250 deltakere fra en rekke land.
Der ble Abilia Senior konseptet presentert, og løsningen som nå er installert i to omsorgsboliger i Vågå kommune vist. 
Løsningen, som gjør det mulig for eldre å bli boende hjemme lengre, fanget meget stor interesse. Stefan Sjøstrøm, som er leder for offentlig sektor i Vest–Europa (Microsoft), refererte spesielt til Vågå og Abilia i sitt avsluttingsforedrag.  
Den store overraskelsen kom i under gallamiddagen om kvelden. Vågå og Abilia ble tildelt  pris fra Microsoft  for løsningen og det arbeidet vi gjør med følgende begrunnelse:
"Som anerkjennelse for et fremragende bidrag til forbedret livskvalitet gjennom funksjonsstøtte i hverdagen med MemoPlanner."

http://www.abilia.no/senior/article.aspx?cat=317450&id=322256