Videoen går blant annet gjennom hvordan det fungerer som konsept, og hvordan det settes opp. Videoen er på ca 7,5 min

http://technet.microsoft.com/en-us/windows/hh925634