Et foreløpig utkast til Microsoft Office 365 Beta for Enterprises Deployment Guide er lagt ut her:

http://community.office365.com/modg/default.aspx