TechEd Europe, som pleier å være i oktober/november blir neste gang flyttet til sommeren, på samme måten som TechEd USA er. TechEd Europe blir derfor ikke arrangert i 2011, neste kommer til sommeren 2012. Dersom noen planlegger med å reise på TechEd i år, anbefaler jeg å ta i betraktning TechEd USA alternativt noen av de mer spissede konferansene som Management Summit, SharePoint Conference etc.