Bouvet har utviklet en OCS-MOSS integrasjon i Silverlight som de lagt ut på CodePlex.  

http://silverlightocs.codeplex.com/