Det er laget en video på TechNet som går gjennom hvordan man konfigurerer og benytter SharePoints Business Data Catalog. Videoen er på under 20 minutter. 

Videoen finnes her: How Do I: Use the Business Data Catalog?