Her ligger det korte videoer (2-3 min) for alt fra management til Office produkter:

http://www.youtube.com/profile?user=60secbusinessinsider&view=videos