Det er opprettet et egen side for SharePoint utviklere. Denne finnes her:

http://www.microsoft.com/click/SharePointDeveloper/