Xobni har laget en plugin som gir deg statistikker og oversikter i Outlook. Se mer på og last ned på:

http://www.xobni.com