Microsoft Office Communications Server 2007 Software Update Service automatiserer oppdateringen av UC enheter som OC telefonienheter og RoundTable.