Det er nå lagt ut "best practices" informasjon når det gjelder implementering av Unified Messaging (UM) funksjonaliteten i Microsoft Exchange Server 2007.

Her kan du finne ut hvordan Microsoft IT benytter UM for å integrere telefonimeldinger med et internt email system. I denne dokumentasjonen finner du detaljert teknisk informasjon angående hvordan dette har blir rullet ut internt i Microsoft,samt planleggingsinformasjon når det gjelder å integrere Exchange Server 2007 med en eksisterende telefoni infrastruktur i din egen organisasjon.

Informasjonen finnes her:

Using Exchange Server 2007 for Unified Messaging and Fax