Det ble for en tid tilbake laget noen rolle baserte maler for SharePoint MySites for å bedre dekke behovene til spesifikke funksjoner i bedrift enn det den generiske MySite malen gjør. Disse kan lastes fra fra Microsofts websider

Nå har det kommet et whitepaper med beskrivelse av hvordan man legger opp strategien for å lage slike rolle baserte maler, samt gir en grundig gjennomgang av felles funksjoner og webparts som ligger i hver av malene.