Microsoft Office Communications Server 2007 Virtual Labs

Med tanke på at Microsoft Office Communications Server snart er ferdig (koden skal være ferdig førstkommende fredag), så kan det være greit å begynne å bygge kompetanse på produktet dersom man ikke allerede er igang. TechNet Virtual Labs kan kjøres i et online viruelt miljø, og det er dermed ikke tid/utstyrskrevende. Her er en liste over de nyeste lab'ene som er tilgjengelig:

 

Exchange Server 2007: Configuring the Unified Messaging Server

Deploying and Configuring Microsoft Office Communications Server 2007

Enabling Users and Installing Office Communicator 2007

Configuring and Using Conferencing in Microsoft Office Communications Server 2007

Using the Management and Troubleshooting Tools in Office Communications Server 2007

Compliance and Archiving in Office Communications Server 2007