Om Windows 8 og annen teknisk moro

Min blogg om tekniske ting av interesse, med hovedvekt på Windows, Crm og godt farget av finansbransjens perspektiver på teknologi

February, 2007

 • Windows Vista Defrag

  Her har det faktisk skjedd en del og den har ikke blitt mindre avansert selvom grensesnittet ser mye enklere ut. For det første bruker Windows Vista defrag en noe endret algoritme for selve jobben og vurderingen av tilstanden. Endringene er basert...
 • Ferdige utrullingsverktøy

  Solution Accelerator for Business Desktop Deployment 2007 Denne har jeg egne poster om, dette er den ultimate pakka for utrulling, med alt du trenger fra dokument maler via guider og til scripts. http://www.microsoft.com/desktopdeployment ...
 • Sammensetningen av Softgrid komponenter

  Softgrid består av en rekke komponenter, enten det er Desktop eller terminal server utgaven. Her er listen over dem og hva de gjør: Softgrid Virtual Application Service (SGVAS) Dette er tjenesten som faktisk streamer applikasjonene ut til klienten. Installerer...
 • Windows Server Longhorn

  Windows Longhorn er ennå ikke ferdig utviklet, men mye er allerede klart. Jeg har ikke tenkt å gå i dybden her, men heller fortelle kort om litt av det du kan forvente å finne i Windows Server Longhorn. Lett lesing som passer for en lørdag. Longhorn...
 • Powershell script eksempler

  Her følger to scripts som oppfølging til forrige posting om scripting i Powershell. Det første scriptet henter ut informasjon fra eventlogen basert på input fra brukeren og det neste henter ned en webside og viser headers. Scriptene kunne vært laget på...
 • Powershell scripts (komme i gang)

  Forrige Powershell post viste kort hvordan man kan bruke powershell som nettopp shell . Neste trinn er å scripte i powershell. Ettersom alle .Net klassene er tilgjenglig og alle resultater "out-of-the-box" er objekter er det et kraftig og enkelt språk...
 • Windows Powershell (hvordan komme i gang)

  Windows Powershell er et kommandolinjegrensenitt og scripting språk. Windows Powershell kjører på Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Vista. Powershell vil også være mulig å benytte i stor grad med andre tjenester, som System Center, og er faktisk...