19.februar lanserte vi SQL Server 2005 SP2, og mange har fått med seg at vi gjorde noen endringer med Cleanup Intervals i Maintenance Plans og Integration Services packages. Kunder bruker typisk Cleanup tasks for å slette gamle backupfiler etter at man har laget nye. Som en respons på feedback fra kunder har vi gjort flere forbedringer i Maintenance Plans, inkludert utvidet Cleanup Intervals til å gå per time i tillegg til dager, uker, måneder eller år.

Endringen av Cleanup Intervals gjorde at den initielle releasen av SQL Server 2005 SP2 feiltolket eksisterende cleanup tasks, og som potensielt kunne føre til at filer ble slettet tidligere enn ment. Hvis du har lastet ned og installert SP2 før mandag 5.mars, kan du være påvirket av dette.

Hvis du har lastet ned SQL Server 2005 SP2 før mandag 5.mars, installer en General Distribution Release (GDR) Update for disse SQL Server 2005 installasjonene. GDRen er tilgjengelig på Microsoft Download Center: Critical Update for SQL Server 2005 Service Pack 2

Etter at du har installert GDRen, må du restarte maskinen. GDRen er også tilgjengelig via Microsoft Update, og vil bli installert automatisk hvis du bruker automatic updates. Men, hvis du kjører Failover Clustering, må du laste ned og installere GDRen manuelt. Microsoft Update vil ikke installere GDRen på failover cluster noder.

Hvis du ikke har lastet ned og installert SP2 ennå, er du ikke berørt av dette, og den oppdaterte SP2 nedlastingen (etter mandag 5.mars) har fikset feilen. For mer informasjon: http://support.microsoft.com/kb/933508