Jon Haugen i Microsoft Danmark

blogger om Office, samhandling og webteknologi

Browse by Tags

Related Posts
  • Blog Post: Nytt brukergrensesnitt i Office 2007 - og hva så...?

    Office Fluent ™ heter det nye brukergrensesnittet i Office 2007. Med Office Fluent forandrer Microsoft selve grunnkonseptet for brukergrensesnittet i Office og gjør det langt enklere for brukerne og komme frem til de resultatene de ønsker å oppnå raskere og mer effektivt enn i noen versjon av Office...