Microsoft ønsker selvsagt å beholde posisjonen som verdens ledende leverandør av kontorstøtteprogrammer og samhandlingsløsninger. Office er ute i versjon 12, det vil si at gjennom de siste 20 årene har Microsoft hatt anledning til å utvikle Word og Excel og PowerPoint og alle de andre Office-verktøyene gjennom 12 iterasjoner hvor enorme ressurser er lagt inn i å innovasjon og utvikling av ny funksjonalitet. Betydelige ressurser er også lagt ned i forhold til å samle inn, tolke og systematisere feedback fra millioner av brukere for hele tiden å forbedre produktene. Med introduksjonen av Office System i 2003, i stor grad basert på Bill Gates' notat "New World of Work", fikk Office-brukerne også en etterlengtet samhandlingsplattform hvor SharePoint ble den nye Office-serveren for å dele informasjon og dokumenter på en mer fornuftig måte enn med tradisjonelle filservere og fellesområder og dess like.

Over 400 millioner brukere verden rundt bruker i dag Office og Microsoft har bortimot monopol på kontorstøtteverktøy i forhold til tekstbehandling, regneark og presentasjoner. Og med Exchange, SharePoint og Office Communication Server (OCS) vokser markedsandelen år over år i forhold til konkurrenter som f eks IBM. Det er jeg helt overbevist om at konkurrentene ikke er særlig fornøyd med.

Min "djerve påstand" er at Microsoft ikke har fått denne enorme markedsandelen på grunn av de binære proprietære filformatene i Office. Microsoft har fått den enorme markedsandelen til tross for de binære filformatene i Office.

Mulig at noen der ute har gravd seg ned i filformatene i Office og hardnakket gått inn for at "dette må være noe av det mest solide teknologiske arbeid som noensinne er levert fra en teknologileverandør." Men jeg tviler på det! Majoriteten av Office-brukere er garantert ikke opptatt av filformatene i Office overhode. They couldn't care less. Det er ikke på grunn av filformatene at de bruker Office. Det er fordi de har lært seg noen verktøy opp gjennom årene, som de etterhvert behersker godt. De føler at de får jobben gjort med de funksjonene som finnes i Office. De har brukt verktøyene selv gjennom flere år, kanskje som student og senere i yrkseslivet. Og de bruker Office privat. Vennene gjør det. Kollegaene gjør det samme. Det betyr at de behersker mer og mer av funksjonaliteten over tid. De lærer av andre brukere, kanskje gjennom å observere hvordan de utnytter verktøyene og ser hvilke resultater de oppnår med det. Gradvis blir de bedre i å benytte verktøyene og de funksjonene som finnes. Det er derfor brukerne velger Office. Og det er derfor de fortsetter å gjøre det.

Dette er ikke ment å være en teknisk gjennomgang av de ulike filformatene som finnes der ute, men mer enn betrakning rundt strategiene for å gjøre om filformatene i Office fra et binært og proprietært format til et XML-basert og åpent filformat eid av standardiseringsorganisasjonen ECMA som nå søker en ISO-standardisering for Open XML. Noen som har tenkt på at de binære og proprietære filformatene i Office har vært til hinder for Microsoft? Har produktteamene i Microsoft blitt hindret i sin innovasjon av ny funksjonalitet på grunn av disse binære og proprietære filformatene? Garantert! Har de vært pådrivere for å gjøre noe med dette i utviklingen av Office 2007. Helt sikkert! Har partnerne - altså de som lager løsninger basert på Office – blitt hindret i sin utvikling av nye produkter innenfor f eks dokumenthåndtering og arkivering. You betcha! (Jeg kjenner noen av dem, og de har ikke mye pent å si om binære og proprietære filformater). Og IT-avdelingene rundt omkring? Tør ikke nevne dem en gang...

Microsofts ønske om å gjøre noe med filformatene er samenfallende med reelle muligheter til å gjøre noe med dem, for første gang i historien. Utviklingen av standarder som XML og Web Services, der Microsoft uten tvil er en av pådriverne er den viktigste grunnen til dette. Utbredelsen av tjenesteorientert arkitektur og åpne standarder som ikke tidligere har vært der har vist at dette er en farbar og levedyktig vei for Microsoft å bygge fremtidig forretning på. Uten disse muilghetene var eneste utvei å utvikle det selv – og da ble det som det ofte blir ved egenutvikling (og i dette tilfelle) lukket, proprietært og binært.

Den andre åpenbare grunnen til at Microsoft har utviklet Open XML er selvsagt konkurransen i markedet. Microsoft har fått en ny konkurrent som i utgangspunktet har en grunnleggende annen forretningsmodell enn selskapet selv har og de konkurrerer ikke lenger bare med andre programvareleverandører med matchende produkter til matchende priser. Nå konkurrerer Microsoft med en slags "bevegelse" som utvikler gratis programvare, blant annet støttet økonomisk av Microsofts største konkurrenter. Dette er en rimelig og smart strategi fra konkurrentene: De slipper å ta opp kampen på produkt, funksjonalitet og pris og rir samtidig på en popularitetsbølge og god sammenkokt suppe av "åpne standarder", "åpen kildekode" og "fri programvare". En del av dette bildet er Microsofts konkurrenters støtte til Open Document Format (ODF) og knallharde utspill og lobbyvirksomhet mot ISO-sertifiseringen av Office Open XML.

Sannheten er at de heller ikke har noe valg. Da de hadde den ledende markedsposisjonen på samhandlingsplattformer var alt greit. Så lenge brukerne brukte deres verktøy til å samhandle, dele informasjon og kommunisere var dette en god og lysende forretning med god årlig vekst. At brukerne brukte Office som skrive- og regnemaskin gjorde ingenting for dem. Da Microsoft stadig begynte å spise markedsandeler innenfor samhandling og kommunikasjon ble ikke denne forretningen like lysende lenger. De tapte stadig markedsandeler og lisensinntekter. Noe måtte gjøres. Omfavnelsen av Open Source miljøer og støtten til ODF er et smart trekk i konkurransen med Microsoft. Etter min mening må den oppfattes som nettopp det: En strategi i en kommersiell konkurranse om markedsandeler i programvaremarkedet. Og ikke noe annet. At Microsoft frigir filformatet i Office som en åpen standard til ECMA og at ECMA så søker en ISO-standardisering må ha fått disse konkurrentene til å se rødt og reagere såpass sterkt som vi har sett. Akkurat sånn hadde jeg også reagert hvis det siste trumfkortet mitt ikke viste seg å være like virkningsfullt som jeg hadde bedt til høyere makter om at det skulle være...

Så er spørsmålet - trenger verden to ISO-standarder for dokumentformater? Ja, i og med at ODF allerede er en ISO-standard trenger vi to. Hvis ikke hadde vi klart oss med én, nemlig Office Open XML. Grunnene til det er mange. Siden dette ikke er ment som et teknisk innlegg, vil jeg ikke gå inn å sammenligne de to filformatene, men bare nevne at nyvinningene og innovasjonen som er lagt inn i nye Word 2007, nye Excel 2007 og nye PowerPoint 2007 aldri ville ha kunnet blitt realisert med ODF. Ny funksjonalitet som f eks. vektorbaserte grafiske elementer (SmartArt), avansert formattering og formelbehandling av tallgrunnlag, strukturering av informasjon i dokumenter basert på XML DTD-er osv. er eksempler på dette.

Men, det viktigste er at dokumenter som produseres med Office ikke lenger kan knyttes til én og én bruker av gangen. Samhandling er ikke det samme som personlig produktivitet. I dag jobber mange brukere med uliker roller sammen om å lage dokumenter og dele kunnskap. Som verdens ledende leverandør av samhandlingsplattformer vet Microsoft at filformatet i Office-verktøyene er tett knyttet til hvor effektivt og strukturert denne samhandlingen kan være:

- Alle som har jobbet med den nye dokumenthåndteringsfunksjonen i SharePoint 2007 vet hvor effektivt det er å samle inn og oppdatere metadata og jobbe mer strukturert med dokumentproduksjonen og arbeidsflyten knyttet til denne. Derfor bør Open XML bli en ISO-standard. ISO-standardiseringen vil gjøre at både Microsoft og tredjepartsleverandører som Software Innovation, EMC, Ergo Group og andre kan lage enda bedre dokumenthåndteringsløsninger. Dét er fornuftig ut fra et rent markedsmessig synspunkt.

- Alle som har sett nye Excel Services eller muligheten for å publisere Excel regneark til SharePoint vet hva slags gevinster man kan hente ut i forhold til å tilgjengeligjøre tall, tabeller og diagrammer for brukerne i en intranettsammenheng. Sammen med datavarehus og rapporteringsmulighetene som ligger i SQL Server og PerformancePoint Server gir dette kort sagt en løsning for "Business Intelligence for alle" som tidligere har vært forbeholdt de få. Derfor bør Open XML bli en ISO-standard. Prosjekter for å realisere denne typen løsninger står i kø. Det er alt for lite tilgjengeligjøring av styringsdata og informasjon i både offentlige og private virksomheter. ODF som filformat bidrar ikke til noe som helst i forhold slike utfordringer.

Dette er bare to høyst reelle problemstillinger rundt samhandling og kunnskapsdeling der ODF bidrar med lite eller ingenting, men hvor Microsoft og Open XML løser mange av de utfordringene kunder og andre tredjeparts programvareleverandører har i dag. Andre ting som informasjonssikkerhet og etterfølging av regelverk (compliance) er andre viktige områder som løses av Office, SharePoint og Open XML.

Open XML er i seg selv en god teknisk standard verden har bruk for og bør derfor ISO-sertifiseres. I tillegg til å være en god teknisk standard løser Office og Open XML og tredjepartsprodukter filformatet benyttes i, svært mange av de utfordringene kundene har i 2008 og fremover. Samtidig tar Microsoft et viktig ansvar i forhold til bakoverkompatibilitet til dokumenter produsert i tidligere versjoner av Office. Intet vondt ord om ODF som åpent dokumentformat. Sikkert glimrende til sitt bruk. Men aktørene bak filformatet og de løsningene som benytter formatet? Hvilket ansvar for bakoverkompatibilitet tar de?

Det har vært sagt at Open XML er en for omfattende og komplisert teknisk standard til at andre aktører enn Microsoft selv vil kunne lage løsninger basert på det. Software Innovations nye versjon av Public og Corporate 360 plattformen er et glimrende eksempel på at dette selvsagt ikke er tilfelle. Når du søker på Google og får treff på Open XML dokumenter kan du automatisk se dokumentet direkte i nettleseren fordi Google selvsagt støtter formatet i sine løsninger. Apple iPhone har støtte for Open XML. Og vet du hva? Ironisk nok støtter også Lotus Quickr fra IBM også Open XML. Egentlig litt morsomt...

Se forøvrig her for en liste over alle som leverer løsninger som støtter Open XML

Verden trenger en mer omfattende standard for dokumenter enn bare ODF. Open XML adresserer helt andre problemstillinger enn kun det å lagre innhold i en fil, problemstillinger som er viktige for brukerne: Samhandling. Bakoverkompatibilitet. Standardene er nok overlappende på en del områder men langt fra på de fleste. Kanskje en grunn til at eksempelvis vårt eget StatoilHydro har vært med å spesifisere Open XML gjennom arbeidet i ECMA. De gjør ikke det fordi de har så forferdelig lyst til å støtte Microsoft, bare for å støtte Microsoft. De gjør det fordi det er viktig for dem ut fra et forretniningsmessig perspektiv. Software Innovation og alle de andre leverandørene har det samme utgangspunktet.

Så får vi se da - om ISO-prosessen går slik alle vi som tror at Open XML er av stor betydning som dokumentformat fremover håper.