Jon Haugen i Microsoft Danmark

blogger om Office, samhandling og webteknologi

Nytt brukergrensesnitt i Office 2007 - og hva så...?

Nytt brukergrensesnitt i Office 2007 - og hva så...?

  • Comments 1
  • Likes

Office Fluent heter det nye brukergrensesnittet i Office 2007. Med Office Fluent forandrer Microsoft selve grunnkonseptet for brukergrensesnittet i Office og gjør det langt enklere for brukerne og komme frem til de resultatene de ønsker å oppnå raskere og mer effektivt enn i noen versjon av Office tidligere.

Funksjonene er plassert i et horisontalt banner på toppen av verktøyet, inndelt i faner. Hver fane representerer et bestemt scenario og inneholder alle funksjonene som har mening innenfor det området brukeren har valgt. Hver funksjon er representert ved et symbol som ligner på hva resultatet av å bruke funksjonen vil være, snarere enn funksjonens navn. Denne symbolbruken er gjennomgående for det nye brukergrensesnittet og brukeren vil også få se hva resultatet av å bruke en funksjon vil være, faktisk før han utfører den. Office Fluent er et resultatorientert brukergrensesnitt - og med det setter Microsoft standarden for neste generasjon av brukergrensesnitt som vil være enklere å lære, raskere å bruke og lettere å beherske til fulle.
 

 

 

Office Fluent skiller seg vesentlig fra tidligere versjoner av Office der menysystemet og funksjoner i stor grad er representert ved karakterbaserte nedtrekksmenyer der brukerne må lære seg hva en funksjon gjør basert på funksjonens navn. Organiseringen av funksjoner i nedtrekksmenyene er ikke alltid like logisk bygget opp, noe som gjør at en erfaren bruker som vet nøyaktig hvor en funksjon er plassert og hva den gjør kan beherske grensesnittet godt og være svært produktiv i bruken av Office. En mindre dreven bruker, derimot vil ligge langt bak med tanke på produktivitet i forhold til ekspertbrukerne og avstanden mellom den jevne Office-bruker og superbrukerne blir bare større og større.

Office Fluent er dermed viktig for at flere brukerne skal lære seg å utnytte langt mer av funksjonaliteten i Office 2007 raskere og mer effektivt enn tidligere. Med det nye brukergrensesnittet vil langt større brukergrupper enn bare de tradisjonelle superbrukerne kunne beherske verktøyene til fulle og ta del i samhandlingen og kunnskapsdelingen som bare blir viktigere og viktigere for kundene våre i årene fremover. Helt ærlig - hvor mange superbrukere av Office finnes det i din organisasjon i dag? 25%? 10%? 5% 1%? Er du selv en superbruker, eller befinner du deg sånn midt på treet? Med Office 2007 ønsker Microsoft å nå den jevne brukeren - de brukerne det garantert finnes flest av hos kundene våre. Ved å nå disse brukerne med et langt enklere brukergrensesnitt vil effekten av samhandlingen i organisasjonen bli dramatisk større enn ved stadig å pøse på med funksjonalitet som bare superbrukerne etterhvert vil beherske til fulle.

Kognitivt tankearbeid krever samhandling med andre, i og utenfor egen organisasjon. For å henge med i utviklingen er det viktig at hver enkelt medarbeider har innsikt i og behersker samhandlingsverktøyene til fulle. Hvis ikke vil hver enkelt bruker bli stadig bedre på sitt felt og på sitt område, mens organisasjonen som sådan går glipp av at viktig kunnskap deles og kan gjenbrukes på tvers av individer, team, avdelinger og prosjekter.

Office Fluent løser naturligvis ikke alle utfordringene rundt samhandling og kunnskapsdeling alene, men personlig har jeg klokkertro på at et enklere og mer effektivt brukergrensesnitt er det som skal til for at verktøyene ikke blir til hinder for samandlingen, men snarere blir et springbrett og en inspirasjon til å utforske de mulighetene som ligger i verktøyene.

Lavere brukerterskel er alltid viktig. Lavere brukerterskel gir mer samhandling.

Så enkelt er det...


 

Comments
Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment