Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

Nejde jen o software...

 • Windows 2008 / Vista / 7, Scheduled Task – error 2147943712

  Pokud použijeme doporučení uvedená ve Windows Server 2008 Security Guide, dostaneme se do podobné situace, popsané v tomto příspěvku. Při vytváření plánované úlohy ve Windows 2008 nebo Windows Vista můžeme narazit na problém při zadávání hesla k účtu...
 • Časté dotazy zájemců o System Center Operations Manager

  Aktuální verze je nyní SCOM 2007 R2, aktualizace Cumulative Update 1 (popisuje Pavel Řepa zde ). Občas musím vysvětlovat některé dotazy, které vás mohou také napadnout, pokud ještě nepracujete se systémem SCOM. Pro zjednodušení zde většinu těchto otázek...
 • Jednoduchá připomínka ve Windows

  Pomocí příkazů AT a MSG docílíme jednoduše zobrazení připomínky ve Windows. Podmínkou správné funkce je běžící služba plánovače úloh (schedule) – pokud neběží, spustíme ji příkazem net start schedule Okno se zprávou v 15:00 naplánujeme třeba...
 • Správa Windows Server 2008 (2) - WinRM a WinRS

  Windows Remote Management se skládá ze dvou částí WinRM (server) a WinRS (klient, remote shell). Služba Windows Remote Management (WS-Management) naslouchá požadavky na definovaném portu TCP (80, 443), používá protokoly HTTP, HTTPS a komunikace je ve...
 • SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (4)

  V tomto pokračování naleznete postup instalace agenta SCOM 2007, import MP pro operační systémy Windows Server a instalaci komponent ACS – databáze, serveru ACS a reportů pro ACS. Předchozí části: (1) – operační systém Windows Server 2008 – SCOM 2007...
 • Security Compliance Manager—Now Available for Download!

  Aktualizovaná verze je dostupná na stránkách Technet Microsoftu . Zahrnuje tedy pochopitelně Windows 7 a Server 2008. Key Features & Benefits Centralized Management and Baseline Portfolio: The centralized management console of the Microsoft Security...
 • Audit Collector na serveru Windows 2008

  Při instalaci komponent System Center Operations Manager 2007 na serveru Windows 2008, na němž je spuštěn Windows Firewall, je zajištěno vytvoření pravidel pro příchozí připojení (Inbound Rules) pro základní komunikaci, s jednou výjimkou. Chybí povolení...
 • SCOM 2007 SP1 a databáze SQL Server 2008

  Žádné zásadní změny, oficiálně stále ve stadiu ověřování podporovaného scénáře. Pro databázový server bude zřejmě vyžadován Service Pack 1, který byl uvolněn 7. dubna 2009, viz zde . Článek KB 958170 - Last Review: April 12, 2009, Description of System...
 • SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (2)

  V této části je popis kroků: zařazení serveru do domény, instalace a aktualizace SQL Server 2005 (SQL Server 2008 bude instalován později vzhledem k podporovanému scénáři aktualizace na SQL Server 2008), konfigurace pro Reporting SQL Services 2005. V...
 • SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1)

  Připravuji si testovací prostředí, které bude používat aktualizované verze operačního systému Windows Server 2008 SP2, cílem je zprovoznit SCOM 2007 SP1 (později i R2) s databází na SQL 2008. Použití databáze na serveru SQL 2008 není zatím podporovaná...
 • Konfigurace posílání textových zpráv SMS ze SCOM

  Na webových stránkách Pavleck.NET (Operations Manager Step-By-Step) jsem nalezl podrobný postup pro konfiguraci rozhraní, které umožní odesílat textové zprávy a varování z dohledového systému SCOM 2007. Návod je zde . I další stránky tohoto webu stojí...
 • Průvodce plánování a návrhu infrastruktury

  Na stránkách TechNet v části Solution Accelerators   jsou k dispozici aktualizované dokumenty, které mimo jiné reflektují změny po uvedení Windows Server 2008 R2 a SCOM 2007 R2. Stránka je zde ( http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators...
 • SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (3)

  V tomto pokračování naleznete postup instalace komponent SCOM 2007 - databáze, serveru webové konzoly a uživatelského rozhraní. Potom v druhém kroku instalujeme databázi (data warehouse) a komponentu SCOM Reporting Na závěr následuje nezbytná aktualizace...
 • SCOM 2007 SP1 MP – aktualizace 26.10.2009

  Koncem minulého měsíce se dočkal aktualizace také základní management pack Operations Manager 2007 SP1 Management Pack , který je nyní po dvou aktualizacích ve verzi 6.0.6709.0 . Tato aktualizace se snaží držet krok se změnami a opravami ve SCOM 2007...
 • SCOM: Reporty ACS pro Windows 2008 a Windows 2008 R2

  Následujícím postupem získáme v systému ACS reporty, které berou ohled na nové verze Windows 2008 a Windows 2008 R2, včetně klientských verzí Vista a Windows 7. Nejstarší podporované verze jsou Windows Server 2000. Reporty jsou testované na verzi SCOM...
 • Soubory CHM z Internetu nelze zobrazit?

  Na počítači s Windows 7 jsem potřeboval rychle informaci ke skriptu VBS, o které vím, že ji lze najít v referenčním souboru script56.chm (Windows Script 5.6 Documentation) . Soubor jsem úspěšně stáhnul, ale ouha, detailní informace nelze zobrazit: Řešení...
 • scom 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL Server 2008 (6)

  V této poslední části seriálu je popis aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008, včetně potřebných kroků pro zachování funkcí všech komponent SCOM 2007 SP1. Nebudu vás napínat, SCOM 2007 SP1 běží bez zjevných problémů, což předčilo moje očekávání vzhledem...
 • Znovu CAmonitor.vbs

  Opět je zde ladění skriptu CAMonitor.vbs , který je určen pro kontrolu stavu certifikační autority. Ukazuje se, že ve skriptu použitý nástroj certutil vypisuje datum položky Next CRL Publish ve formátu Long date: 27. říjen 2008 a s tím si skript neporadí...
 • Nové standardní reporty ACS ve SCOM 2007 R2

  Ověřoval jsem funkčnost reportů ACS, které jsou dodány s novým vydáním SCOM 2007 R2 (nyní je dostupná zkušební verze ) v prostředí SCOM 2007 SP1 – tedy v předchozí verzi. První zjištění jsou uvedena zde. Definiční soubory reportů (formát RDL) jsem z distribučního...
 • Regional Options ve skriptu VBS

  Při ladění skriptu CAmonitor.vbs pro SCOM 2007 jsem narazil na problémy, kupodivu v celkem základní funkčnosti skriptu. Vzhledem ke způsobu zpracování souborů skriptem VBS - zná pouze textové soubory - je nutno binární hodnoty konvertovat na znaky (string...
 • Default Management Pack ve SCOM 2007

  Dva postupy podrobně popisující Default Management Pack uvádějí kolegové z Microsoftu: Způsob údržby - Kevin Holman: Cleaning up the Default MP . Můžeme se dostat do situace, kdy přes všechna varování a proti doporučení omylem nebo z neznalosti někdo...
 • Sysinternals Live tools

  Na adrese http://live.sysinternals.com jsou k dispozici známé nástroje, které lze bez nutnosti stahování a instalace distribučního balíku spustit přímo z webu. Jednoduše zadejte cestu k nástroji do prohlížeče Windows Explorer nebo z příkazové řádky jako...
 • Verze Microsoft SQL Serveru po aktualizacích?

  Rychlé určení aktuální verze SQL Serveru 2000/2005/2008 často není jednoduché, zvláště po několika aktualizacích systému. V nástroji SQL Sever Management Studio se zobrazuje nebo výpisem proměnné @@version získáme aktuální informaci Select @@version Microsoft...
 • The Connection String Reference

  Potřeboval jsem si potvrdit správnost zápisu řetězce pro připojení k databázi MS SQL Server 2005 a při té příležitosti jsem “objevil” webové stránky  http://www.connectionstrings.com Najdete tam nejen: Data Source=myServerAddress;Initial Catalog...
 • Užitečné databázové dotazy pro MOM 2005

  “Bezedná pokladnice” užitečných informací Kevina Holmana vydala další z malých pokladů. Jde docela rozsáhlý o souhrn informací k MOM 2005. Kevin Holman's OpsMgr Blog : Useful MOM 2005 SQL queries Značky Technorati: tool , MOM 2005 , TSQL