Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

Browse by Tags

Related Posts
 • Blog Post: Aktualizace ze SCOM 2007 SP1 na verzi R2

  Před časem jsem ověřoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 ( http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx ). Tento týden jsem přistoupil k aktualizaci prostředí, které jsem nedávno popisoval v několika pokračováních: (1) – operační systém...
 • Blog Post: Audit speciálních skupin ve Windows Vista a Windows Server 2008

  Ve Windows Vista a Server 2008 byla zavedena nová funkce, umožňující monitorovat přihlášení uživatele – člena některé sledované skupiny, na zvoleném počítači. Tato funkce ( Special Groups ) používá záznam v Registry , jde o seznam identifikátorů SID sledovaných skupin. Událost je zaznamenána, pokud jsou...
 • Blog Post: Podporované scénáře pro SCOM 2007 SP1 na serveru Windows 2008

  Podporované konfigurace uvádí článek na Technetu: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd819933.aspx . Článek 953141 se zabývá podmínkami provozu na serveru Windows 2008 a uvádí potřebné opravy. Opravy pro operační systém jsou součástí Windows Server 2008 SP2 ( 951327 , 952664 , 953290 ). Pokud...
 • Blog Post: SCOM: Reporty ACS pro Windows 2008 a Windows 2008 R2

  Následujícím postupem získáme v systému ACS reporty, které berou ohled na nové verze Windows 2008 a Windows 2008 R2, včetně klientských verzí Vista a Windows 7. Nejstarší podporované verze jsou Windows Server 2000. Reporty jsou testované na verzi SCOM 2007 R2, ale měly by spolehlivě sloužit i ve verzi...
 • Blog Post: Audit Collector na serveru Windows 2008

  Při instalaci komponent System Center Operations Manager 2007 na serveru Windows 2008, na němž je spuštěn Windows Firewall, je zajištěno vytvoření pravidel pro příchozí připojení (Inbound Rules) pro základní komunikaci, s jednou výjimkou. Chybí povolení příchozího připojení TCP na port 51909, takže žádný...
 • Blog Post: Windows 2008 / Vista / 7, Scheduled Task – error 2147943712

  Pokud použijeme doporučení uvedená ve Windows Server 2008 Security Guide, dostaneme se do podobné situace, popsané v tomto příspěvku. Při vytváření plánované úlohy ve Windows 2008 nebo Windows Vista můžeme narazit na problém při zadávání hesla k účtu, který má být použitý v okamžiku spuštění úlohy, v...
 • Blog Post: Security Compliance Manager—Now Available for Download!

  Aktualizovaná verze je dostupná na stránkách Technet Microsoftu . Zahrnuje tedy pochopitelně Windows 7 a Server 2008. Key Features & Benefits Centralized Management and Baseline Portfolio: The centralized management console of the Microsoft Security Compliance Manager provides you with a unified...
 • Blog Post: V6 Security

  Stránky plné informací k bezpečné komunikaci. Firma V6 Security byla založena v roce 2004 bývalým zaměstnancem Microsoftu a nabízí řešení využívající implementace otevřených standardů převážně v technologiích Microsoftu: IPv6 Application Compatibility Testing Direct Access Windows Server 2008 Remote...
 • Blog Post: Update Rollup for SCOM 2007 SP1 - KB971541

  Minulý týden byl publikován článek KB971541 a je dostupný balík oprav Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1 (KB971541) . Protože obsahuje kombinaci dříve publikovaných oprav, je to skoro 60 MB komprimovaných dat. Aktualizaci je nutno provést na všech rolích management serveru a na...
 • Blog Post: Příručka pro Terminal Services

  Příručka Windows Server 2008 Terminal Services Resource Kit je dočasně dostupná na stránkách Microsoft Press zde . Microsoft Press 25th Anniversary "Free E-Book of the Month" Offers Help us celebrate our 25th anniversary with a free e-book offer. Read your Microsoft Press Book Connection Newsletter...
 • Blog Post: Výchozí nastavení auditu ve WIndows 2008

  Audit ve Windows 2008 je rozdělen do devíti kategorií a 52 subkategorií. Subkategorie jsou nastavené stejně jako příslušná hlavní kategorie s jednou výjimkou, touto subkategorií je Directory Service Access , která je nastavena odlišně: [ kategorie – nastavení ] System – Success and Failure Logon/Logoff...
 • Blog Post: Event Viewer Custom Views (vlastní zobrazení a filtry)

  Připravil jsem 52 filtrů pro třídění událostí v protokolu zabezpečení ( Security log ) podle 52 kategorií v OS Windows Vista / 2008 / a Windows 7, jak je vypíše auditpol: C:\Windows\system32>auditpol /get /category:* System audit policy Category/Subcategory (9/52) System (5) Security System...
 • Blog Post: Zabezpečení SCOM 2007 R2 na Windows 2008

  Příručka pro zabezpečení (Security Hardening Guide) pro novou verzi Operations Manager 2007 R2 je k dispozici: System Center Operations Manager 2007 R2 SCW Roles and Security Hardening Guide for Windows Server 2008 Obsahuje konfigurace pro role (SCW) pro všechny verze Windows Server 2008 / SP2 / R2:...
 • Blog Post: Průvodce plánování a návrhu infrastruktury

  Na stránkách TechNet v části Solution Accelerators   jsou k dispozici aktualizované dokumenty, které mimo jiné reflektují změny po uvedení Windows Server 2008 R2 a SCOM 2007 R2. Stránka je zde ( http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/ee382254.aspx ). Tato série dokumentů má pomoci...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1)

  Připravuji si testovací prostředí, které bude používat aktualizované verze operačního systému Windows Server 2008 SP2, cílem je zprovoznit SCOM 2007 SP1 (později i R2) s databází na SQL 2008. Použití databáze na serveru SQL 2008 není zatím podporovaná konfigurace, viz článek KB 958170 Description of...