Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

Browse by Tags

Related Posts
 • Blog Post: Výpis z databáze znalostí (MOM 2005)

  Nedávno jsem potřeboval vypsat všechny záznamy z databáze znalostí MOM 2005. Prohlížel jsem způsob záznamu v databázi OnePoint a nakonec jsem objevil i funkční hotový skript vbs ( DumpMomKb ). '---------------------------------------------------------------------------------- ' DumpMomKb.vbs www.huntland...
 • Blog Post: Znovu CAmonitor.vbs

  Opět je zde ladění skriptu CAMonitor.vbs , který je určen pro kontrolu stavu certifikační autority. Ukazuje se, že ve skriptu použitý nástroj certutil vypisuje datum položky Next CRL Publish ve formátu Long date: 27. říjen 2008 a s tím si skript neporadí. Pomůže změna datového formátu v systému z původního...
 • Blog Post: The Connection String Reference

  Potřeboval jsem si potvrdit správnost zápisu řetězce pro připojení k databázi MS SQL Server 2005 a při té příležitosti jsem “objevil” webové stránky  http://www.connectionstrings.com Najdete tam nejen: Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;...
 • Blog Post: Změna formátu data pro Action Account (SCOM)

  V příspěvcích Regional Options ve skriptu VBS a Znovu CAmonitor.vbs se zabývám změnou dlouhého datového formátu sLongDate v souvislosti se zpracováním dat a sledování termínů platnosti certifikátů pomocí skriptu CAMonitor.vbs. Po dotazu od jednoho čtenáře se vracím k tématu s upřesněním. Pokud změnu...
 • Blog Post: Audit Collector na serveru Windows 2008

  Při instalaci komponent System Center Operations Manager 2007 na serveru Windows 2008, na němž je spuštěn Windows Firewall, je zajištěno vytvoření pravidel pro příchozí připojení (Inbound Rules) pro základní komunikaci, s jednou výjimkou. Chybí povolení příchozího připojení TCP na port 51909, takže žádný...
 • Blog Post: Regional Options ve skriptu VBS

  Při ladění skriptu CAmonitor.vbs pro SCOM 2007 jsem narazil na problémy, kupodivu v celkem základní funkčnosti skriptu. Vzhledem ke způsobu zpracování souborů skriptem VBS - zná pouze textové soubory - je nutno binární hodnoty konvertovat na znaky (string), které lze zapsat do textového souboru metodou...