Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

Browse by Tags

Related Posts
 • Blog Post: Aktualizace ze SCOM 2007 SP1 na verzi R2

  Před časem jsem ověřoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 ( http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx ). Tento týden jsem přistoupil k aktualizaci prostředí, které jsem nedávno popisoval v několika pokračováních: (1) – operační systém...
 • Blog Post: The Connection String Reference

  Potřeboval jsem si potvrdit správnost zápisu řetězce pro připojení k databázi MS SQL Server 2005 a při té příležitosti jsem “objevil” webové stránky  http://www.connectionstrings.com Najdete tam nejen: Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;...
 • Blog Post: Verze Microsoft SQL Serveru po aktualizacích?

  Rychlé určení aktuální verze SQL Serveru 2000/2005/2008 často není jednoduché, zvláště po několika aktualizacích systému. V nástroji SQL Sever Management Studio se zobrazuje nebo výpisem proměnné @@version získáme aktuální informaci Select @@version Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 a databáze SQL Server 2008

  Žádné zásadní změny, oficiálně stále ve stadiu ověřování podporovaného scénáře. Pro databázový server bude zřejmě vyžadován Service Pack 1, který byl uvolněn 7. dubna 2009, viz zde . Článek KB 958170 - Last Review: April 12, 2009, Description of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1...
 • Blog Post: scom 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL Server 2008 (6)

  V této poslední části seriálu je popis aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008, včetně potřebných kroků pro zachování funkcí všech komponent SCOM 2007 SP1. Nebudu vás napínat, SCOM 2007 SP1 běží bez zjevných problémů, což předčilo moje očekávání vzhledem k ohlašované omezené podpoře. Předchozí části...
 • Blog Post: Update Rollup for SCOM 2007 SP1 - KB971541

  Minulý týden byl publikován článek KB971541 a je dostupný balík oprav Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1 (KB971541) . Protože obsahuje kombinaci dříve publikovaných oprav, je to skoro 60 MB komprimovaných dat. Aktualizaci je nutno provést na všech rolích management serveru a na...