Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

Browse by Tags

Related Posts
 • Blog Post: Časté dotazy zájemců o System Center Operations Manager

  Aktuální verze je nyní SCOM 2007 R2, aktualizace Cumulative Update 1 (popisuje Pavel Řepa zde ). Občas musím vysvětlovat některé dotazy, které vás mohou také napadnout, pokud ještě nepracujete se systémem SCOM. Pro zjednodušení zde většinu těchto otázek z poslední doby  zodpovím nebo se o to alespoň...
 • Blog Post: Dokumentace k Operations Manager R2 RC

  Předběžná dokumentace pro testery SCOM 2007 R2 je čerstvě vydána a k dispozici na  http://connect.microsoft.com - Operations Manager 2007 R2 Release Candidate Documentation (Release Date 25.3.2009, Size 1,41 MB, Version 1.0) Položky v sadě dokumentů jsou: Operations Manager 2007 Supported Configurations...
 • Blog Post: SCOM 2007 R2 Cumulative Update 2

  Kumulativní aktualizace je od 30.4.2010 na světě. Zahrnuje také předchozí aktualizace, obsažené v  CU 1. Pokud jste tedy CU 1 dosud neaplikovali, neváhejte, CU2 je tu pro Vás! System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 2 Release Notes Zkušenosti a postup instalace: http://blogs.technet...
 • Blog Post: Konektory pro SCOM 2007 R2 Beta 2

  Od 19.12.2008 jsou k dispozici pro testování nové verze Operations Manager 2007 R2 také konektory na Operations Manager 2007 R2 Connector for Tivoli Enterprise Console Operations Manager 2007 R2 Connector for HP OpenView Operations Operations Manager 2007 R2 Universal Connector Operations...
 • Blog Post: SCOM 2007 a Windows 2008 plus SQL Server 2008?

  Jakkoli je možno provozovat Operations Manager 2007 SP1 na serveru Windows 2008 (po aplikaci několika oprav), databáze stále musí být realizována na SQL Serveru 2005. Očekáváme podporu instalace databáze na SQL Server 2008 v první čtvrtině roku 2009, ale změna koncepce Reporting Services v SQL 2008 zřejmě...
 • Blog Post: Aktualizace ze SCOM 2007 SP1 na verzi R2

  Před časem jsem ověřoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 ( http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx ). Tento týden jsem přistoupil k aktualizaci prostředí, které jsem nedávno popisoval v několika pokračováních: (1) – operační systém...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (5)

  V tomto pokračování naleznete aktualizace pro SCOM 2007 SP1 ( Aktualizace pro SCOM 2007 SP1 (hotfixes) ), které doporučuji instalovat . Předchozí části: (1) – operační systém Windows Server 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1) (2) – komponenty a konfigurace SQL Server 2005...
 • Blog Post: Podporované scénáře pro SCOM 2007 SP1 na serveru Windows 2008

  Podporované konfigurace uvádí článek na Technetu: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd819933.aspx . Článek 953141 se zabývá podmínkami provozu na serveru Windows 2008 a uvádí potřebné opravy. Opravy pro operační systém jsou součástí Windows Server 2008 SP2 ( 951327 , 952664 , 953290 ). Pokud...
 • Blog Post: Aktualizace pro SCOM 2007 SP1 (hotfixes)

  Uvádím zde seznam důležitých oprav pro SCOM 2007 SP1, které používám a doporučuji nasadit v každém prostředí. 951979 (obsahuje Microsoft.SystemCenter.2007.mp, Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal.mp, Microsoft.SystemCenter.Internal.mp, Microsoft.Mom.BackwardCompatibility.mp ve verzích 6.0.6278.19...
 • Blog Post: SCOM: Reporty ACS pro Windows 2008 a Windows 2008 R2

  Následujícím postupem získáme v systému ACS reporty, které berou ohled na nové verze Windows 2008 a Windows 2008 R2, včetně klientských verzí Vista a Windows 7. Nejstarší podporované verze jsou Windows Server 2000. Reporty jsou testované na verzi SCOM 2007 R2, ale měly by spolehlivě sloužit i ve verzi...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (2)

  V této části je popis kroků: zařazení serveru do domény, instalace a aktualizace SQL Server 2005 (SQL Server 2008 bude instalován později vzhledem k podporovanému scénáři aktualizace na SQL Server 2008), konfigurace pro Reporting SQL Services 2005. V předchozí části jsme připravili operační systém, budeme...
 • Blog Post: Audit Collector na serveru Windows 2008

  Při instalaci komponent System Center Operations Manager 2007 na serveru Windows 2008, na němž je spuštěn Windows Firewall, je zajištěno vytvoření pravidel pro příchozí připojení (Inbound Rules) pro základní komunikaci, s jednou výjimkou. Chybí povolení příchozího připojení TCP na port 51909, takže žádný...
 • Blog Post: Nové umístění katalogu aktuálních verzí SCOM Management Packs

  Původní adresa Katalogu MP je nyní přesměrována na stránky Microsoft Pinpoint Na pravé straně stránky je uvedena nabídka třídění podle produktů System Center: Zde pak zahájíme vyhledávání MP pro SCOM 2007 a SCOM 2007 R2. Zkrátka, katalog je zde: ( odkaz ) Značky Technorati: SCOM 2007 Management Packs...
 • Blog Post: Podpora pro MOM 2005 končí

  …, ale produkt se stále používá. Není už čas na inovaci - SCOM 2007 R2 ? Už jen pro plnou podporu agentů na systémech x64, když nepočítáme jiné operační systémy.   Značky Technorati: MOM 2005 , SCOM 2007 R2 , support
 • Blog Post: SCOM 2007 R2 beta

  Nová verze System Center Operations Manager 2007 R2, vývojová verze Beta je dostupná k vyzkoušení . Přehled vlastností najdete zde . Až bude trochu času, podíváme se na něj zblízka.
 • Blog Post: Hotfix pro SCOM 2007 SP1 na serveru Windows 2008 (954049)

  Pro instalaci System Center Operations Manager 2007 SP1 na Windows Serveru 2008 je vhodné (nutné :) ) nejprve aplikovat: KB951327 - na počítače (Windows Server 2008 / Vista), kde bude Administration Console KB952664 - na počítače, kde bude role RMS, Management Server, Gateway Server a Agent...
 • Blog Post: SCOM 2007 agent na serveru Windows 2008

  Instalace agenta SCOM 2007 SP1 na server 2008 může být problém v případě, kdy je na cílovém serveru aktivní Windows Firewall. V situaci, kdy z Management serveru snažíme instalovat na cílový server agenta SCOM, ve fázi Discovery ještě před spuštěním instalace, může skončit instalačni pomocník neúspěšně...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (3)

  V tomto pokračování naleznete postup instalace komponent SCOM 2007 - databáze, serveru webové konzoly a uživatelského rozhraní. Potom v druhém kroku instalujeme databázi (data warehouse) a komponentu SCOM Reporting Na závěr následuje nezbytná aktualizace SCOM 2007 pro prostředí serveru Windows 2008 ...
 • Blog Post: Operations manager 2007 R2 finišuje

  Zkušební verze SCOM 2007 R2 RTM (sestavení 7221) je k dispozici na Microsoft Download Center – zde . Dostupnost produktu bude pro nové a existující zákazníky 1. července 2009. TechNet Webcast Series on Operations Manager 2007 R2 : Introducing Operations Manager 2007 R2 (Level 300) Monitoring .NET and...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (4)

  V tomto pokračování naleznete postup instalace agenta SCOM 2007, import MP pro operační systémy Windows Server a instalaci komponent ACS – databáze, serveru ACS a reportů pro ACS. Předchozí části: (1) – operační systém Windows Server 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1) (2) – komponenty...
 • Blog Post: Konfigurace posílání textových zpráv SMS ze SCOM

  Na webových stránkách Pavleck.NET (Operations Manager Step-By-Step) jsem nalezl podrobný postup pro konfiguraci rozhraní, které umožní odesílat textové zprávy a varování z dohledového systému SCOM 2007. Návod je zde . I další stránky tohoto webu stojí za prozkoumání – například kategorie PowerShell ...
 • Blog Post: SCOM 2007 SP1 a databáze SQL Server 2008

  Žádné zásadní změny, oficiálně stále ve stadiu ověřování podporovaného scénáře. Pro databázový server bude zřejmě vyžadován Service Pack 1, který byl uvolněn 7. dubna 2009, viz zde . Článek KB 958170 - Last Review: April 12, 2009, Description of System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1...
 • Blog Post: scom 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL Server 2008 (6)

  V této poslední části seriálu je popis aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008, včetně potřebných kroků pro zachování funkcí všech komponent SCOM 2007 SP1. Nebudu vás napínat, SCOM 2007 SP1 běží bez zjevných problémů, což předčilo moje očekávání vzhledem k ohlašované omezené podpoře. Předchozí části...
 • Blog Post: Update Rollup for SCOM 2007 SP1 - KB971541

  Minulý týden byl publikován článek KB971541 a je dostupný balík oprav Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1 (KB971541) . Protože obsahuje kombinaci dříve publikovaných oprav, je to skoro 60 MB komprimovaných dat. Aktualizaci je nutno provést na všech rolích management serveru a na...
 • Blog Post: Jak upravit skript VBS pro SCOM 2007

  Monitorovací systémy založené na MOM 2005 a SCOM 2007 mohou využít v pravidlech skripty VBS, přitom každý ze systémů poskytuje pro běh skriptu jiné prostředí. Z tohoto důvodu nelze ve všech případech bez kontroly skript pouze přenést z prostředí MOM 2005 na nový systém 2007. Ověřil jsem si to na skriptu...