Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

Browse by Tags

Related Posts
 • Blog Post: Časté dotazy zájemců o System Center Operations Manager

  Aktuální verze je nyní SCOM 2007 R2, aktualizace Cumulative Update 1 (popisuje Pavel Řepa zde ). Občas musím vysvětlovat některé dotazy, které vás mohou také napadnout, pokud ještě nepracujete se systémem SCOM. Pro zjednodušení zde většinu těchto otázek z poslední doby  zodpovím nebo se o to alespoň...
 • Blog Post: SCOM 2007 R2 Cumulative Update 2

  Kumulativní aktualizace je od 30.4.2010 na světě. Zahrnuje také předchozí aktualizace, obsažené v  CU 1. Pokud jste tedy CU 1 dosud neaplikovali, neváhejte, CU2 je tu pro Vás! System Center Operations Manager 2007 R2 Cumulative Update 2 Release Notes Zkušenosti a postup instalace: http://blogs.technet...
 • Blog Post: Výpis z databáze znalostí (MOM 2005)

  Nedávno jsem potřeboval vypsat všechny záznamy z databáze znalostí MOM 2005. Prohlížel jsem způsob záznamu v databázi OnePoint a nakonec jsem objevil i funkční hotový skript vbs ( DumpMomKb ). '---------------------------------------------------------------------------------- ' DumpMomKb.vbs www.huntland...
 • Blog Post: Aktualizace ze SCOM 2007 SP1 na verzi R2

  Před časem jsem ověřoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 ( http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx ). Tento týden jsem přistoupil k aktualizaci prostředí, které jsem nedávno popisoval v několika pokračováních: (1) – operační systém...
 • Blog Post: Audit speciálních skupin ve Windows Vista a Windows Server 2008

  Ve Windows Vista a Server 2008 byla zavedena nová funkce, umožňující monitorovat přihlášení uživatele – člena některé sledované skupiny, na zvoleném počítači. Tato funkce ( Special Groups ) používá záznam v Registry , jde o seznam identifikátorů SID sledovaných skupin. Událost je zaznamenána, pokud jsou...
 • Blog Post: Network Monitor 3.3 Beta

  Beta verze 3.3 je dostupná k testování na stránkách Connect, viz blog Network Monitor . Co je nového v tomto vydání? Vybírám několik údajů: Schopnost zachytit provoz na rozhraních WWAN a tunel int. ve Windows 7 Kritické opravy pro správnou funkci s Hyper-V Několik rozšíření v grafickém...
 • Blog Post: Znovu CAmonitor.vbs

  Opět je zde ladění skriptu CAMonitor.vbs , který je určen pro kontrolu stavu certifikační autority. Ukazuje se, že ve skriptu použitý nástroj certutil vypisuje datum položky Next CRL Publish ve formátu Long date: 27. říjen 2008 a s tím si skript neporadí. Pomůže změna datového formátu v systému z původního...
 • Blog Post: Správa Windows Server 2008 (2) - WinRM a WinRS

  Windows Remote Management se skládá ze dvou částí WinRM (server) a WinRS (klient, remote shell). Služba Windows Remote Management (WS-Management) naslouchá požadavky na definovaném portu TCP (80, 443), používá protokoly HTTP, HTTPS a komunikace je ve výchozí konfiguraci vždy šifrovaná - i při použití...
 • Blog Post: Správa Windows Server 2008 (1) - Event Viewer

  Windows Vista, Server 2008 i Windows 7 používají kompletně přepracovaný systém záznamu událostí se zlepšenou organizací, integrací, s filtrováním a vyhledáváním v záznamech. Záznamy lze prohlížet a exportovat ve formátu XML. Jsou zavedeny kanály pro administrativní události, je zajištěn globální pohled...
 • Blog Post: Sysinternals Live tools

  Na adrese http://live.sysinternals.com jsou k dispozici známé nástroje, které lze bez nutnosti stahování a instalace distribučního balíku spustit přímo z webu. Jednoduše zadejte cestu k nástroji do prohlížeče Windows Explorer nebo z příkazové řádky jako http://live.sysinternals.com/<toolname >...
 • Blog Post: SCOM: Reporty ACS pro Windows 2008 a Windows 2008 R2

  Následujícím postupem získáme v systému ACS reporty, které berou ohled na nové verze Windows 2008 a Windows 2008 R2, včetně klientských verzí Vista a Windows 7. Nejstarší podporované verze jsou Windows Server 2000. Reporty jsou testované na verzi SCOM 2007 R2, ale měly by spolehlivě sloužit i ve verzi...
 • Blog Post: Změna formátu data pro Action Account (SCOM)

  V příspěvcích Regional Options ve skriptu VBS a Znovu CAmonitor.vbs se zabývám změnou dlouhého datového formátu sLongDate v souvislosti se zpracováním dat a sledování termínů platnosti certifikátů pomocí skriptu CAMonitor.vbs. Po dotazu od jednoho čtenáře se vracím k tématu s upřesněním. Pokud změnu...
 • Blog Post: Nové umístění katalogu aktuálních verzí SCOM Management Packs

  Původní adresa Katalogu MP je nyní přesměrována na stránky Microsoft Pinpoint Na pravé straně stránky je uvedena nabídka třídění podle produktů System Center: Zde pak zahájíme vyhledávání MP pro SCOM 2007 a SCOM 2007 R2. Zkrátka, katalog je zde: ( odkaz ) Značky Technorati: SCOM 2007 Management Packs...
 • Blog Post: Podpora pro MOM 2005 končí

  …, ale produkt se stále používá. Není už čas na inovaci - SCOM 2007 R2 ? Už jen pro plnou podporu agentů na systémech x64, když nepočítáme jiné operační systémy.   Značky Technorati: MOM 2005 , SCOM 2007 R2 , support
 • Blog Post: Regional Options ve skriptu VBS

  Při ladění skriptu CAmonitor.vbs pro SCOM 2007 jsem narazil na problémy, kupodivu v celkem základní funkčnosti skriptu. Vzhledem ke způsobu zpracování souborů skriptem VBS - zná pouze textové soubory - je nutno binární hodnoty konvertovat na znaky (string), které lze zapsat do textového souboru metodou...
 • Blog Post: Windows 2008 / Vista / 7, Scheduled Task – error 2147943712

  Pokud použijeme doporučení uvedená ve Windows Server 2008 Security Guide, dostaneme se do podobné situace, popsané v tomto příspěvku. Při vytváření plánované úlohy ve Windows 2008 nebo Windows Vista můžeme narazit na problém při zadávání hesla k účtu, který má být použitý v okamžiku spuštění úlohy, v...
 • Blog Post: Verze Microsoft SQL Serveru po aktualizacích?

  Rychlé určení aktuální verze SQL Serveru 2000/2005/2008 často není jednoduché, zvláště po několika aktualizacích systému. V nástroji SQL Sever Management Studio se zobrazuje nebo výpisem proměnné @@version získáme aktuální informaci Select @@version Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86...
 • Blog Post: SCOM 2007 agent na serveru Windows 2008

  Instalace agenta SCOM 2007 SP1 na server 2008 může být problém v případě, kdy je na cílovém serveru aktivní Windows Firewall. V situaci, kdy z Management serveru snažíme instalovat na cílový server agenta SCOM, ve fázi Discovery ještě před spuštěním instalace, může skončit instalačni pomocník neúspěšně...
 • Blog Post: Whoami ?

  Nezapomínejme na jednoduché nástroje příkazové řádky! Kdysi velmi primitivní příkaz WHOAMI se ve Windows 7 vypracoval na užitečného pomocníka. Oceňuji parametry /PRIV a /GROUPS. Vše zahrnující /ALL také není k zahození.   Nástroj WhoAmI lze používat třemi způsoby: Syntaxe 1:     WHOAMI...
 • Blog Post: Security Compliance Manager—Now Available for Download!

  Aktualizovaná verze je dostupná na stránkách Technet Microsoftu . Zahrnuje tedy pochopitelně Windows 7 a Server 2008. Key Features & Benefits Centralized Management and Baseline Portfolio: The centralized management console of the Microsoft Security Compliance Manager provides you with a unified...
 • Blog Post: V6 Security

  Stránky plné informací k bezpečné komunikaci. Firma V6 Security byla založena v roce 2004 bývalým zaměstnancem Microsoftu a nabízí řešení využívající implementace otevřených standardů převážně v technologiích Microsoftu: IPv6 Application Compatibility Testing Direct Access Windows Server 2008 Remote...
 • Blog Post: Konfigurace posílání textových zpráv SMS ze SCOM

  Na webových stránkách Pavleck.NET (Operations Manager Step-By-Step) jsem nalezl podrobný postup pro konfiguraci rozhraní, které umožní odesílat textové zprávy a varování z dohledového systému SCOM 2007. Návod je zde . I další stránky tohoto webu stojí za prozkoumání – například kategorie PowerShell ...
 • Blog Post: Doporučení pro velikosti databází pro SCOM 2007

  Výpočet – lépe řečeno odhad velikosti jednotlivých databází závisí na počtu sledovaných serverů, skladbě pravidel a monitorů,nastavení auditní politiky a samozřejmě na době uchování historických dat v konkrétní databázi. Dobré a bezpečné výsledky dává Operations Manager 2007 R2 - Sizing Helper , který...
 • Blog Post: Příručka pro Terminal Services

  Příručka Windows Server 2008 Terminal Services Resource Kit je dočasně dostupná na stránkách Microsoft Press zde . Microsoft Press 25th Anniversary "Free E-Book of the Month" Offers Help us celebrate our 25th anniversary with a free e-book offer. Read your Microsoft Press Book Connection Newsletter...
 • Blog Post: Paměťové limity ve Windows

  Užitečný přehled pro různé verze a vydání Windows od Windows 2000 po Windows 7 / 2008 R2 je na stránkách MSDN : Memory Limits for Windows Releases: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778(VS.85).aspx Značky Technorati: Windows Memory Limits