Nezapomínejme na jednoduché nástroje příkazové řádky! Kdysi velmi primitivní příkaz WHOAMI se ve Windows 7 vypracoval na užitečného pomocníka. Oceňuji parametry /PRIV a /GROUPS. Vše zahrnující /ALL také není k zahození.

 

Nástroj WhoAmI lze používat třemi způsoby:

Syntaxe 1:
    WHOAMI [/UPN | /FQDN | /LOGONID]

Syntaxe 2:
    WHOAMI { [/USER] [/GROUPS] [/PRIV] } [/FO formát] [/NH]

Syntaxe 3:
    WHOAMI /ALL [/FO formát] [/NH]

Popis:
    Tento nástroj slouží k získání uživatelského jména a informací o skupině spolu s příslušnými identifikátory zabezpečení (SID), oprávněními a identifikátorem (ID) přihlášení aktuálního
    uživatele (přístupovým tokenem) v místním systému (tj. kdo je aktuálním přihlášeným uživatelem).
    Pokud není zadán žádný přepínač, nástroj zobrazí uživatelské jméno ve formátu NTLM (doména\uživatelské_jméno).

Seznam parametrů:
    /UPN           Zobrazí uživatelské jméno ve formátu UPN (hlavní uživatelské jméno).

    /FQDN         Zobrazí uživatelské jméno ve formátu FQDN (Fully Qualified Distinguished Name - úplný rozlišující název).

    /USER          Zobrazí informace o aktuálním uživateli spolu s identifikátorem zabezpečení (SID).

    /GROUPS      Zobrazí členství aktuálního uživatele ve skupinách, typ účtu, identifikátory zabezpečení (SID) a atributy.

    /PRIV           Zobrazí přístupová oprávnění aktuálního uživatele.

    /LOGONID    Zobrazí ID přihlášení aktuálního uživatele.

    /ALL            Zobrazí aktuální uživatelské jméno a skupiny příslušnosti spolu s identifikátory zabezpečení (SID) a oprávněními přístupového tokenu aktuálního uživatele.

    /FO       formát        Určuje, který výstupní formát se má zobrazit.
                        Platné hodnoty jsou TABLE, LIST a CSV. U formátu CSV se nezobrazí záhlaví sloupců. Výchozí formát je TABLE.

    /NH              Určuje, že se na výstupu nezobrazí záhlaví sloupců. Tento přepínač je platný pouze u formátů TABLE a CSV.

    /?                 Zobrazí tuto nápovědu.