Minulý týden byl publikován článek KB971541 a je dostupný balík oprav Update Rollup for Operations Manager 2007 Service Pack 1 (KB971541). Protože obsahuje kombinaci dříve publikovaných oprav, je to skoro 60 MB komprimovaných dat.

Aktualizaci je nutno provést na všech rolích management serveru a na počítačích s uživatelským rozhraním. Manuální zásah je nutný také na monitorovaných serverech, na kterých byl agent instalován manuálně. Ostatní agenty systém aktualizuje automaticky:

  • Root Management Server, Management Server, Gateway Server
  • Operations Console
  • Operations Management Web Console Server
  • Agent (manually installed)
  • Audit Collection Server (ACS Server)
  • Reporting Server

Aktualizace se týká také podpory rolí SCOM na nových verzích operačního systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Co se týká databázového serveru, je popsán postup přechodu na SQL Server 2008 na serverech s databázemi SCOM včetně popisu aktualizace SQL Server Reporting Services. Před časem jsem se úspěšně o podobný krok pokusil, viz zde (http://blogs.technet.com/jermar/archive/2009/03/31/scom-2007-sp1-na-windows-2008-spolu-se-sql-server-2008-6.aspx). Uvedený balík obsahuje potřebné nástroje SRSUpgradeTool.exe, SRSUpgradeHelper.msi

Vzhledem k poměrně rozsáhlému zásahu je doporučeno zálohovat databáze a management servery před aktualizací tímto balíkem oprav. Vlastní aktualizaci je rozumné provádět takto:

  1. Soubor - SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI kopírovat do sdílené složky – aby byl přístupný ze všech management serverů. Na servery s manuálně instalovaným agentem, ze kterých se nelze ke sdílené složce připojit, je nutno kopírovat instalační balík lokálně.
  2. Na každém management serveru a na výše uvedených serverech s ručně instalovanými agenty spustit instalaci.
  3. Vybrat příslušnou roli z dialogu aktualizace Operations Manager 2007 Software Update (dialog lze vyvolat později:SetupUpdateOM.exe)

Na serveru Windows Server 2008 nezapomenout spustit instalaci z okna příkazové řádky (CMD), která byla spuštěna s volbou Run as Administrator ! :-)

Aktualizace se dočkala také samostatná dokumentace:

Odkazy

Balík ke stažení:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=05d7785d-fe69-48bc-8dfa-72a77c8936bf&displaylang=en#top

Popis a podrobné instrukce:

http://support.microsoft.com/kb/971541

Značky Technorati: ,