Před časem jsem ověřoval možnost aktualizace SCOM 2007 SP1 na verzi R2 (http://blogs.technet.com/jermar/archive/2008/12/17/aktualizace-scom-sp1-na-r2-beta-1.aspx). Tento týden jsem přistoupil k aktualizaci prostředí, které jsem nedávno popisoval v několika pokračováních:

(1) – operační systém Windows Server 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (1)
(2) – komponenty a konfigurace SQL Server 2005 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (2)
(3) – reporting, roll-up aktualizace pro SCOM na serveru Windows  2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (3)
(4) – instalace agenta, import MP pro operační systémy Windows Server, ACS – databáze, serveru ACS a reporty pro ACS – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (4)
(5) – aktualizace pro SCOM 2007 SP1 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (5)
(6) – aktualizace SQL Server 2005 na verzi 2008 – SCOM 2007 SP1 na Windows 2008 spolu se SQL 2008 (6)

Takže výchozí konfigurace představuje operační systém Windows 2008 SP2, databázový server je SQL 2008 SP1 a dohledový systém SCOM 2007 SP1.

Samotná aktualizace nepředstavuje až na jednu drobnost žádný velký problém. Doporučuji přečíst si dokument Operations Manager 2007 Upgrade Guide a řídit se doporučeními ve vašem konkrétním případě. Kontroloval jsem hlavně následující:

  • zkontrolujeme, zda databáze mají více než 50% volného místa a zjednáme nápravu
  • zkontrolujeme, zda nejsou některé agenty ve stavu pending 
  • odebrat agenty z počítačů, kde jsou samostatné konzoly, Operations Console 
  • zablokovat subscriptions
  • zablokovat konektory, pokud jsou použité.

Vyzkoušel jsem i bod Improving Upgrade Performance, i když v testovacím prostředí jsem neočekával problémy.

Samotná aktualizace spočívá ve spuštění setupOM.exe a postupného výběru příslušných položek. Na serveru RMS mám také komponenty pro reporting, webovou konzolu SCOM a ACS. Nejprve zvolíme Install Operations Manager 2007 R2

image

Instalační program rozpozná stav konfigurace a dovolí aktualizovat instalovaný systém:

image

Při kontrole podmínek chyběla komponenta ASP.NET Ajax Extension, po její instalaci aktualizaci bylo možné provést. 

image

Instalace měla v závěru problém se zastavením služeb, ale aktualizace byla dokončena.

image

Ověříme verzi v databázi OperationsManager v tabulce dbo.__MOMManagementGroupInfo__, kde DBVersion je 6.1.7221.0, stejně jako v Registry v klíči HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Setup hodnota ServerVersion.

Služby jsou po aktualizaci přejmenovány takto:

System Center Management Configuration (dříve OpsMgr Config Service)
System Center Data Access (dříve OpsMgr SDK Service)
System Center Management (dříve OpsMgr Health Service)

Současně byl také aktualizován server pro webovou konzolu, který sídlí na tomto serveru spolu s RMS.

Operations Manager 2007 R2 Reporting

Při aktualizaci této role jsem v okamžiku, kdy instalátor hlásí, že některé soubory se používají, zvolil nejprve chybný postup – zastavil jsem službu SQL Server Reporting Services. Instalace probíhala dále, ale v závěru ohlásila chybu a vrátila vše do původního stavu. Správná volba v tomto okamžiku je Ignore a po instalaci restart serveru:

image

Instalace agentů

Z konzoly schválíme aktualizaci agentů:

image

Použijeme účet s oprávněním Administrátora na cílovém serveru, po úspěšné aktualizaci je v konzole indikována nová verze agenta:

image

Aktualizace ACS kolektoru

Opět voláme setupOM.exe, volba je Install Audit Collection Server. V průběhu aktualizace použijeme existující databázi. Protože jsem před časem již nahrál nové reporty pro ACS, tento krok nyní odpadá. Postup jsem uvedl dříve zde.

-------------------------

Aktualizace systému na verzi R2 není nic složitého, že … ?