Následujícím postupem získáme v systému ACS reporty, které berou ohled na nové verze Windows 2008 a Windows 2008 R2, včetně klientských verzí Vista a Windows 7. Nejstarší podporované verze jsou Windows Server 2000. Reporty jsou testované na verzi SCOM 2007 R2, ale měly by spolehlivě sloužit i ve verzi SCOM 2007 SP1.

Konfigurace reportů jsou nyní k dispozici na blogu System Center Operation Manager.

  1. Zde získáme archivní soubor s definicemi (zip).
  2. Přejmenujeme původní složku reportů Audit Reports v SRS, použijeme Report Manager:
    1. V Internet Exploreru zadáme adresu http://fiutone/Reports, na liště zvolíme Show Detail image
    2. Kliknout na ikonu u Properties u Audit Reports.
    3. Změníme jméno, například na Audit Reports Old (sp1), potvrdíme tlačítkem Apply.
  3. Archiv ACS_Reports.zip rozbalíme na serveru v dočasném adresáři, například v c:\acsRep.
  4. Spustíme okno příkazové řádky CMD a přejdeme do této složky c:\acsRep. Zde spustíme dávku UploadAuditReports s následujícími parametry:

UploadAuditReports {DatabaseServerAndInstance} {ReportingServiceURL} {ReportFolder}

tj. konkrétně na serveru s kompletní instalací rolí SCOM to bude:

UploadAuditReports FIUTONE http://FIUTONE/ReportServer C:\acsRep

image

A to je všechno! Report Manager zobrazuje novou složku reportů

image

Ověření na reportu Access Violation – Account Locked pro lokální účet na serveru FIUTONE (Windows Server 2008):

image

Reporty jsou funkční i z prostředí konzoly Operations Console

This posting is provided "AS IS" with no warranties. Use of included tools and reports are subject to the terms specified at http://www.microsoft.com/info/cpyright.htm

System Center Operations Manager : ACS Reports for Windows 2008 and Windows 2008 R2