Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

April, 2009

  • Změna formátu data pro Action Account (SCOM)

    V příspěvcích Regional Options ve skriptu VBS a Znovu CAmonitor.vbs se zabývám změnou dlouhého datového formátu sLongDate v souvislosti se zpracováním dat a sledování termínů platnosti certifikátů pomocí skriptu CAMonitor.vbs. Po dotazu od jednoho čtenáře...
  • Audit Collector na serveru Windows 2008

    Při instalaci komponent System Center Operations Manager 2007 na serveru Windows 2008, na němž je spuštěn Windows Firewall, je zajištěno vytvoření pravidel pro příchozí připojení (Inbound Rules) pro základní komunikaci, s jednou výjimkou. Chybí povolení...
  • Service Principal Names pro účet použitý pro SCOM SDK Service

    V případech, kdy použijeme jako účet pro System Center Operations Manager SDK service účet s oprávněním běžného uživatel domény (nikoliv Local System), objeví se v monitorovacím systému varování. Alert na základě události 26371: Date and Time: 2.4.2009...