Nejde jen o software...

(poznámky a nápady)

February, 2009

 • Správa Windows Server 2008 (2) - WinRM a WinRS

  Windows Remote Management se skládá ze dvou částí WinRM (server) a WinRS (klient, remote shell). Služba Windows Remote Management (WS-Management) naslouchá požadavky na definovaném portu TCP (80, 443), používá protokoly HTTP, HTTPS a komunikace je ve...
 • Aktualizace pro SCOM 2007 SP1 (hotfixes)

  Uvádím zde seznam důležitých oprav pro SCOM 2007 SP1, které používám a doporučuji nasadit v každém prostředí. 951979 (obsahuje Microsoft.SystemCenter.2007.mp, Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal.mp, Microsoft.SystemCenter.Internal.mp, Microsoft...
 • Hotfix pro SCOM 2007 SP1 na serveru Windows 2008 (954049)

  Pro instalaci System Center Operations Manager 2007 SP1 na Windows Serveru 2008 je vhodné (nutné :) ) nejprve aplikovat: KB951327 - na počítače (Windows Server 2008 / Vista), kde bude Administration Console KB952664 - na počítače, kde bude role...
 • Správa Windows Server 2008 (1) - Event Viewer

  Windows Vista, Server 2008 i Windows 7 používají kompletně přepracovaný systém záznamu událostí se zlepšenou organizací, integrací, s filtrováním a vyhledáváním v záznamech. Záznamy lze prohlížet a exportovat ve formátu XML. Jsou zavedeny kanály pro administrativní...
 • Sysinternals Live tools

  Na adrese http://live.sysinternals.com jsou k dispozici známé nástroje, které lze bez nutnosti stahování a instalace distribučního balíku spustit přímo z webu. Jednoduše zadejte cestu k nástroji do prohlížeče Windows Explorer nebo z příkazové řádky jako...
 • SCOM 2007 agent na serveru Windows 2008

  Instalace agenta SCOM 2007 SP1 na server 2008 může být problém v případě, kdy je na cílovém serveru aktivní Windows Firewall. V situaci, kdy z Management serveru snažíme instalovat na cílový server agenta SCOM, ve fázi Discovery ještě před spuštěním instalace...
 • Porovnání vlastností v různých verzích Windows Server 2008

  Ve svých zkušebních instalacích používám převážně verze Enterprise operačních systémů. Pak se často dostanu do situace, kdy musím pro požadovanou implementaci posoudit, zda by nevyhověla verze Standard , nebo dokonce Core . Takže se hodí tento odkaz,...
 • Audit přihlášení uživatele ve Windows 2008 / Vista

  Pro Windows Vista a server 2008 byly zavedeny nové bezpečnostní události, event ID 4000-5000, viz KB947226 (Description of security events in Windows Vista and in Windows Server 2008), pro porovnání s událostmi v systémech Windows 2003 se podíváme na...