Windows 8 Üzerinde Kısmi Anahtar Kelimelerle Arama

Windows 8 Üzerinde Kısmi Anahtar Kelimelerle Arama

  • Comments 1
  • Likes

Windows 8 ile birlikte gelen indeksleme hizmetinin daha yüksek verimle kullanılabilmesi için kısmi aramaların aktive edilmesi tercih edilebilir. Bu konfigürasyon için windows explorer üzerinde yer alan “View”
bölümündeki “Options” içerisinde yer alan “Change folder and search options” bölümüne tıklanarak “Folder and search options” açılarak gerekli ayarlar tanımlanmalıdır.

Folder options içerisinde yer alan “Find partial matches” kutucuğu işaretlendiğinde kısmi anahtar kelimeler kullanılarak aramalar gerçekleştirilebilecektir.

 

Comments
  • kdgfmlşedkreıojıoaieqjkfg eowqmndfjehr pOWJ2JW RE U 3EPO OQWKO1E893HY4RWO1HWY2GEY 3

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment