ITPrOla

This blog is about my work as IT Pro Evangelist at Microsoft.

ITPrOla

 • Step-by-step: Install NGINX on a Windows Container with Powershell on Azure

  I ett tidigare blogginlägg visade jag hur du kunde skapa en container på Linux med Docker och sen enkelt installera NGINX som webb-server i din container.

  I det här inlägget tänkte jag göra exakt samma sak fast med en Windows Container och istället för Docker så gör jag allt med Powershell.

  Nu kör vi!

  (Du kan klicka på bilderna för en större version!)

  Skapa ny virtuell server i Azure och anslut till den

  Enklaste sättet att testa Windows Containers är att skapa en ny server i Azure med hjälp av mallen ” Windows Server Container Preview”. Den bygger på ”Windows Server 2016 Technical Preview 3” där det finns stöd för Windows Container-rollen. I mallen är container-funktionen redan installerad och klar:

  Skapa en server och se till att konfigurera dina ”Endpoints” så att du kan ta emot trafik på port 80:

  När servern är på plats kan du RDP:a in på den och möts då av den här spännande synen, en kommandoprompt:

  Vi startar Powershell och kör ett litet ”Get-Command”-kommando för att se vad vi kan göra med våra containers:

  Skapa container och anslut till den

  Vi ser att vi har en färdig ”Container Image” som vi kan basera våra kommande Containers på. Vi ser också att vi har en virtuell switch på plats. Tacka Azure för det!

  Vi skapar en ny container baserad på vår image och ansluter den till vår virtuella switch. Vi startar sen vår container och ansluter till den via ”Enter-PSSession”-kommandot:

  Installera webb-server i din container

  Nu laddar vi ner vår webb-server i form av en zip-fil som vi sen packar upp och startar:

  Sen avslutar vi vår Powershell-session och hoppar ut från vår container och tillbaka till vår container-host.

  Konfigurera NAT för extern åtkomst till container

  Nu blir det lite klurigt! Vi har nu en container som har den lokala IP-adressen 172.16.0.2, den adressen har den blivit tilldelad automatiskt. Det vi nu vill göra är se till så att port 80-anrop på vår container-host, alltså den servern som vi skapat i Azure, ska skickas vidare till port 80 på vår container och på så sätt träffa vår webb-server.

  Vi skapar då en ny mappning mellan vår container och vår container-host med kommandot ”Add-NetNatStaticMapping” där vi pekar ut vilka portar det gäller och även vilka IP-adresser.

  Avslutningsvis skapar vi en ny brandväggsregel på vår server för att släppa igenom trafik på port 80.

  För att allt detta ska fungera krävs också att ni gjorde som jag bad er i början på det här inlägget, alltså att ni konfigurerade så kallade ”Endpoints” för port 80, när ni skapade er virtuella server:

  Surfa in!

  Om allt gått rätt till kan du nu surfa in på den externa IP-adressen som din server blivit tilldelad, då ska det se ut såhär.

  Lycka till!

 • Step-by-step: Azure Resource Manager templates and Desired State Configuration

  Jag tänkte nu ta och bygga vidare på min mall från förra blogginlägget och konfigurera min server från den mallen med hjälp av Desired State Configuration. Jag gör det mesta i Visual Studio men själva utrullningen av mallen kör jag direkt från Powershell.

  Jag ska göra detta:

  1. Skapa och publicera en Desired State Configuration-fil
  2. Lägga till DSC-tilllägget på min virtuella server i min mall
  3. Pekar ut den publicerade DSC-filen och konfigurationen i min mall
  4. Rulla ut mallen
  5. Klart!

  Skapa och publicera Desired State Configuration-fil

  Jag gör en väldigt enkel konfiguration som ser till att IIS:en installeras på min server. Koden för det ser ut såhär:

  Jag packar sedan in min ps1-fil i en zip-fil som jag publicerar på GitHub, jag tycker det är enklast, då ligger den där som en publik fil som min virtuella server i Azure kan ladda ner. Det går även att lägga filen i Azure men då krävs en ”token” för att läsa den.

  När filen är på plats ute på Internet är det dags att gå vidare!

  Lägga till DSC-tillägget i mallen

  I Visual Studio öppnar jag mitt projekt som jag skapade i mitt tidigare blogginlägg. Jag högerklickar bland mina resurser och väljer ”Add New Resource”:

  Jag väljer ”Powershell DSC Extension”, ger den ett namn och pekar ut den virtuella server som ska få tillägget:

  Peka ut DSC-filen i mallen

  Visual Studio lägger då till ett antal parametrar i min mall, det är parametrar som ska peka ut filen som innehåller min DSC-fil och även vilken del av filen som ska implementeras:

  Visual Studio lägger även till parametrar för att ladda upp och läsa filer från Azure. Dom parametrarna plockar jag bort för att förenkla det hela lite. Här är ett exempel på hur det kan se ut när parametrarna är utrensade och fått sina korrekta värden:

  Jag lägger dessutom till lite extra data på min extension-resurs för den MachineName-parameter som min DSC-konfiguration använder sig av, det såg ni på bilden ovan.

  Rulla ut mallen

  Jag öppnar nu Powershell ISE och rullar ut mallen, om allt går som det ska ser det ut såhär:

  Klart

  Jag gör inget mer nu utan surfar bara in på den publika IP-adress jag fått och ser att IIS:en är på plats!

  Avslutning

  Sammanfattning: Detta blogginlägg visar styrkan i att jobba med båda ARM-mallar och DSC. Du kan både rulla ut och konfigurera dina servrar i Azure på det här sättet. Med kod. Deklarativt. Enkelt. Supersnabbt. 

 • New MVA course by me: Building Infrastructure in Azure using Azure Resource Manager

  Idag publicerade jag en ny kurs på Microsoft Virtual Academy (MVA). Kursen som är knappt en och en halv timme lång går igenom Azure Resource Manager (ARM) och IaaS, det nya sättet att bygga din infrastruktur i Azure. Kursen är på engelska och beskriva såhär:

  In this course I will give you an introduction to how you can build your infrastructure in Azure with Azure Resource Manager, or ARM.

  We do this with Powershell and with templates. I also explain and show how Role Based Access Control works in the new portal and with Powershell. I assume that you are already familiar with Azure as an IaaS platform and that you have already some experience in deploying virtual machines, virtual networks and so on.

  This is not an introduction to Azure or to Iaas, I focus only on the benefits that we get when using ARM instead of using the old portal and the old APIs.

  Här hittar du kursen: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/building-infrastructure-in-azure-using-azure-resource-manager

  Hör gärna av dig om något känns oklart efter att du gått igenom kursen!

 • Step-by-step: ARM-templates using Visual Studio Code and GitHub repository

  I ett tidigare blogginlägg visade jag hur du med Visual Studio kunde rulla ut en infrastruktur i Azure med Azure Resource Manager-mallar.

  Istället för att skapa egna mallar kan du också använda dig av en mängd färdiga mallar som vårt kära Azure-gäng har liggandes på GitHub. Jag tänkte nu visa hur du kommer åt dom med hjälp av GitHubs Windows-klient.

  Alla har ju inte tillgång till en fullprisversion av Visual Studio så jag tänkte också visa ett alternativ i form av Visual Studio Code, som är helt gratis.

  Alltså:

  1. Ladda ner GitHub för Windows
  2. Ladda ner alla ARM-mallar från GitHub med GitHub för Windows
  3. Ladda ner Visual Studio Code
  4. Skapa nytt projekt med en nedladdad ARM-mall
  5. Redigera vår mall
  6. Rulla ut vår infrastruktur med Powershell

  Ladda ner GitHub för Windows

  Gå hit: https://windows.github.com/, ladda ner GitHubs Windows-klient och installera den:

  Ladda ner alla ARM-mallar från GitHub med GitHub för Windows

  Gå hit: https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates, klicka på ”Clone in Desktop”. Du måste eventuell vara inloggad på GitHub, har du inte ett konto så är det dags att skapa ett nu. Det får du klara på egen hand!

  Välj en mapp där du vill att dina lokala kopior av ARM-mallarna ska ligga:

  Högerklicka på din nyskapade mapp och välj att titta på filerna i utforskaren:

  Du har nu fått över 100 olika färdiga ARM-mallar att leka med! Roligt!

  Ladda ner Visual Studio Code

  Dags att ladda ner Visual Studio Code! Gå hit och ladda ner till Windows, Linux eller OS X: https://code.visualstudio.com/Download

  Skapa nytt projekt med en nedladdad ARM-mall

  Starta Visual Studio Code och välj att öppna en hel mapp:

  Navigera fram till den mapp där GitHub-klienten sparade ner alla mallar och hokus pokus, du har nu alla mallar att leka med i Visual Studio Code:

  Redigera vår mall

  Jag väljer en mall, går in i parameter-filen och matar in data i en del obligatoriska parametrar:

  Rulla ut vår infrastruktur med Powershell

  Mallen är färdig och nu rullar jag ut den med Powershell på följande sätt:

  Avslutning

  Lycka till och hör av dig om du har frågor! DevOps är vi allihopa, allihopa, jag med och du med!

   

 • Step-by-step: My first Azure Resource Group Template

  Det finns ett nytt sätt att bygga din infrastruktur I molnet på och i det här blogginlägget tänkte jag visa hur det fungerar genom att med hjälp av resursgrupper och mallar för en sådan resursgrupp skapa en infrastruktur med kod i Visual Studio.

  Det jag kommer att göra är att:

  1. Skapa ett resursgruppsprojekt i Visual Studio
  2. Förklara vad ett sådant projekt innehåller
  3. Rulla ut en virtuell server med tillhörande nätverk och lagring till Azure med Visual Studio
  4. …och sen visa att det egentligen görs i Powershell och att det går alldeles utmärkt att köra det direkt i Powershell också
  5. Eller som ett tredje alternativ: Att göra allt i Azure-portalen

  Skapa ett resursgruppsprojekt i Visual Studio

  Vi öppnar Visual Studio och väljer att skapa ett nytt projekt och väljer då Azure Resource Group:

  Vi väljer sen det allra enklaste, en enkel ensamstående Windows Server-maskin:

  Vad innehåller projektet?

  I sin helhet ser det nu ut såhär:

  Till höger i din ”Solution Explorer” ser du nu ett antal filer. Under ”Templates” hittar du en fil som slutar på .json, det här är din mall som beskriver din infrastruktur med nätverk, lagring, servrar och så vidare. 

  Till vänster så ser du alla resurser under ”Resources”, i just det här projektet ser du att vi har fem olika resurser som ingår i vår mall:

  Om du dubbelklickar på resursen ”Virtual Machine” ser det ut såhär:

  Förutom viktiga saker som hårdvaruprofil, OS-profil och andra saker som definierar din virtuella server så hittar vi något väldigt intressant under det som heter ”dependsOn”. Det du hittar under det avsnittet förklarar vad som måste finnas på plats innan den här resursen skapas.

  Alltså: Innan vår virtuella server kan komma till världen måste vi ha ett storage-konto och ett virtuellt nätverk. På så sätt säkerställer vi att saker skapas i rätt ordning och att en viss resurs inte skapas innan en annan resurs som den första resursen är beroende av finns på plats. På det sättet kan vi t.ex. se till att flera servrar skapas i rätt ordning.

  Läs gärna mer om det här t.ex. här: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn835138.aspx

  Om du nu istället klickar på en variabel under ”variables” så kommer du hit:

  Det är den den delen av json-dokumentet där mallens alla variabler finns samlade. I vår mall har vi t.ex. variabler för saker som subnät, container-namn, namn på nätverk, location för våra servrar och mycket annat.

  Vi går nu vidare till nästa viktiga fil genom att öppna upp det dokument som slutar på .param.dev.json:

  Det här är de parametrar som måste fyllas i av den som vill rulla ut denna mall. Det är namn på lagringskonto, namn på administratörskonton och även önskat publikt DNS-namn.

  Öppna nu filen under ”Scripts” som slutar på .ps1:

  Det här är bara ett vanligt Powershell-script som med hjälp av din mall och dina parametrar nu kopplar upp sig mot din Azure-prenumeration och rullar ut alla resurser.

  Markerat i gult är kommandot ”Switch-AzureMode AzureResourceManager”, det är ett kommando som du måste köra för att med Powershell hantera den här typen av mallar. Läs gärna mer om det här: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/powershell-azure-resource-manager/

  Rulla ut resursgruppen med Visual Studio

  Du kan nu högerklicka på ditt projekt och välja ”Deploy” för att komma hit:

  Här får du fylla i de parametrar som var definierade i din parameter-fil och du kan sedan klicka på ”Deploy” för att rulla ut din lösning till ditt Azure-konto.

  Rulla ut resursgruppen med Powershell ISE

  Eftersom allt bygger på ett Powershell-script kan du självklart öppna upp det i Powershell ISE och göra allt därifrån också.

  Det ser ut såhär:

  Utrullning i Azure-portalen

  En tredje variant är att ta din json-kod och klistra in i Azure-portalen och styra allt därifrån. Det ser ut såhär:

  Lär dig mer

  Azure Resource Manager Template Language: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn835138.aspx

  Azure Resource Manager DevOps Jump Start: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/azure-resource-manager-devops-jump-start

  A Monster VM Azure Resource Manager Template: https://alexandrebrisebois.wordpress.com/2015/05/16/using-azure-resource-manager-arm-to-deploy-a-monster-vm/

  TechDays Pre Conf - Azure IAAS Ninja Bootcamp: http://tdswe.kistamassan.se/Program-2015/Sessioner/Pre-Conf-Azure-IAAS-Ninja-Bootcamp

 • Best of Ignite – An event but also a blog post with my 5 favourite sessions!

  Taking a Deep Dive into Microsoft Azure IaaS Capabilities

  Fantastisk session för den som hållt på med Azure IaaS ett tag och vill ta nästa steg med hjälp av massor av ny funktionalitet som vi kan kalla för Azure IaaS v2. Saker som Azure Resource Management, Resource Groups, Premium Storage och mycket annat smått och gott. Min personliga favorit av alla dessa sessioner!

  https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/2015/BRK3505 

  Windows Server & System Center Futures—Bring Azure to your Datacenter (Platform Vision & Strategy)

  Visar tydligt hur våra lösningar i molnet smittar av sig och ger nytta även för den som kör sin infrastruktur lokalt. Att vi på riktigt kan leverera molnets fördelar till dom lokala datahallarna och låta dom här två världarna dra nytta av varandra är en styrka som ingen av våra konkurrenter kan erbjuda. Det blir väldigt tydligt om du tittar på den här sessionen.

  Vi visar också varför vi är absolut bäst på administration av alla former av hybridlösningar där du blandar lokala saker, saker i molnet och saker på andras (VMware, Linux, Amazon, etc.) plattformar.

  Är du intresserad av Microsofts moln- och serverplattform och bara har tid för EN session från Ignite så ska du se denna!

  https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/2015/FND1451

  What's New in Windows Server Hyper-V

  Rolig och väldigt lärorik session från Ben Armstrong som är något av en kändis i Hyper-V-kretsar. Ben visar tillsammans med en kollega upp flera av de nyheter som kommer i nästa version av Hyper-V. Superintressant för alla oss Hyper-V-älskare (och hatare, om det nu finns några sådana kvar?).

  https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/2015/BRK3461

  Top Features of Windows 10

  Simon May, som levererar den här sessionen, är en kollega till mig och förutom att vara en väldigt trevlig grabb så är han en hajjare på allt som har att göra med vår klientplattform. Simon pratar om säkerhet, användargränssnitt, utrullning, mobilitet och massor av annat intressant och roligt. Rekommenderar den här sessions väldigt starkt. Simon gör ett väldigt bra jobb med att visa vad som är häftigt med Windows 10.

  https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/2015/BRK2339

  Expert-Level Windows 10 Deployment

  http://channel9.msdn.com/events/Ignite/2015/BRK4301

  För dig som vill gräva ner dig i utrullning! Vet du att vi har två av världens främsta utrullningsexperter här i Sverige? Jo, så är det ju faktiskt, våra lokala hjältar Mikael Nyström och Johan Arwidmark var förstås på Ignite och pratade Windows-utrullning. Inte att missa! Dom visar Configuration Manager och MDT och dom gör det med massor av demos.

  Ge mig mer!!!

  Behöver jag säga att det finns HUR MYCKET SOM HELST att titta på om du surfar in på https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/2015, boka in videotittande i era kalendrar!

  Best of Ignite Live @ Rival – 11:e juni

  Om du hellre går på ett riktigt event än att kolla filmer på datorn så rekommenderar jag LabCenters heldag den 11:e juni som dom beskriver såhär:

  LabCenter bjuder, tillsammans med flera av våra topprankade instruktörer, in till en seminariedag med det hetaste innehållet från Ignite i USA. Här får du se den osminkade sanningen! Vi lyfter fram allt nytt och bra, men granskar även kritiskt det som Microsoft nu lanserar.

  Ett utmärkt tillfälle att ställa direkta frågor till tongivande branschexperter, skapa dialog med leverantörer och inte minst mingla med kollegor i branschen.

  • Live-demos av alla nyheter & senaste features
  • Utvalda sessioner inom avancerad infrastruktur & säkerhet
  • Top Speakers från Ignite (USA)
  • För dig som IT-proffs, beslutsfattare eller dig intresserad av Microsofts plattformar

  Läs mer och boka en biljett här: http://www.bestofignite.se/Event/Best_Of_Ignite 

 • Step-by-step: Install NGINX on Docker on Ubuntu on Azure

  OBS! Den här bloggposten är INTE en komplett guide till containers eller till Docker, men för den som känner på sig att det här med containers är framtiden och som redan har lite koll på läget och bara vill testa att köra igång något så tänkte jag nu visa ett litet exempel.

  Om du har noll koll på Docker och på containers så kan du antingen läsa på lite innan eller så tänker du för enkelhetens skull att en container är ungefär som en virtuell maskin fast utan operativsystem.

  Läs mer till exempel här: http://en.wikipedia.org/wiki/Operating-system-level_virtualization

  I korthet, det vi kommer att göra är att:

  1. Installera Ubuntu
  2. Installera Docker på Ubuntu
  3. Installera NGINX som en Docker-container
  4. Konfigurera "end Points" i Azure som möjliggör att vi utifrån kan kommunicera med vår NGINX-container
  5. Surfa in på våra nya NGINX-installation från valfri webbläsare

  Installera Ubuntu

  Det här gör vi enkelt i Azure-portalen, den gamla eller den nya.

  Installera Docker på Ubuntu

  Logga in på din Ubuntu-maskin med till exempel PuTTY.

  Installera Docker med följande kommando: wget –qO- https://get.docker.com/ | sh

  Installera NGINX som en Docker-container

  Installera sedan NGINX i en container med följande kommando (du kan välja namn helt själv förstås!): docker run --name ITPrOlaDockerDemo -P -d nginx

  Konfigurera end points i Azure som möjliggör att vi utifrån kan kommunicera med vår NGINX container

  Din NGINX-container sätter  automatiskt upp en kanal in till webbservern genom att mappa upp två slumpvist valda portar på Docker-värdmaskinen (alltså vår Ubuntu-server i Azure) mot port 80 och 443 i vår container. Du kan se exakt vilka portar det blev genom att köra kommandot: docker ps –a

  På bilden ovan ser du att portarna 32769 och 32768 på min Ubuntu-server har mappats upp mot port 80 respektive 443 på min NGINX-container.

  För att vi nu ska komma åt det här utifrån sätter jag upp två "end points" i Azure-portalen som pekar mina publika portar 80 och 443 mot interna portarna 32769 respektive 32768. Alltså samma sak som NGINX gjorde tidigare fast tvärtom!

  Surfa in på våra nya NGINX-installation från valfri webbläsare

  Och hokus pokus så kan jag surfa in på min Ubuntu-maskin från valfri webbläsare och då skickas vidare in i min NGINX-container som kan svara med sin standardwebbsida.

 • Step-by-step: Introduction to Desired State Configuration (Installing IIS with DSC)

  Desired State Configuration är ett sätt för dig att definiera hur en server ska vara konfigurerad med hjälp av kod. Du kan sedan applicera den konfigurationen på dina servrar genom att skicka ut din kod till aktuella servrar (PUSH!) eller genom att dina servrar frågar en central server efter sin specifika konfiguration (PULL!).

  I det här exempel ska jag visa hur du kan skriva kod som installerar de roller som krävs för att en server ska kunna agera webb-server. Jag ska också fylla en webbsida med innehåll och visa hur du med DSC sedan kan reparera en eventuell skada på servern.

  Dom här stegen ska vi gå igenom:

  1. Definiera en server-konfiguration med kod
  2. Generera en mof-fil med hjälp av koden ovan
  3. Trycka ut mof-filen till en server och på så sätt säkerställa att servern konfigureras enligt vår kod
  4. Lägga till lite innehåll på vår webb med DSC
  5. Förstöra vår konfiguration och återställa den med hjälp av DSC

  Definiera en server-konfiguration med kod

  Vi startar Powershell och kodar ihop en IIS-konfiguration på följande vis:

  Generera en mof-fil med hjälp av koden ovan

  När vi kör detta script skapas en MOF-fil

  Trycka ut mof-filen till en server och på så sätt säkerställa att servern konfigureras enligt vår kod

  Nu när vi har en MOF-fil kan vi trycka ut vår konfiguration med följande kommando:

  Vi ser här att testerna genomförs och att servern konfigureras enligt vår kod:

  Lägga till lite innehåll på vår webb med DSC

  Vi utökar vår kod lite och adderar lite innehåll till vår webbsida, såhär:

  Det vi gjort är alltså att i vår kod med "File WebContent" säga att det ska finnas en mapp och att den mappen ska innehålla data från en viss källa.

  Jag skapar en ny MOF-fil precis som ovan och trycker ut den på samma sätt.

  Resultatet blev att min "WWWroot"-mapp fick en fin liten demo-sida som ser ut såhär när jag kör den:

  Förstöra vår konfiguration och återställa den med hjälp av DSC

  Jag förstör nu min webb genom att radera alla bilder, såhär:

  Åh nej! Vad har hänt? Kolla hur det ser ut:

  Ingen fara! Jag trycker ut min konfiguration på nytt:

  Och 8 sekunder senare...

  ...så ser min webbsida ut såhär igen:

  Avslutning

  Hoppas att du inser hur smidigt det kan vara att jobba med konfigurering av din infrastruktur på det här sättet. Med infrastrukturen i molnet och konfigurationen i kod kan server-administrationen helautomatiseras och du kan skryta med att kalla dig för en DevOps-expert! :)

  Som fördjupning rekommenderar jag den här kursen på Microsoft Virtual Academy: Advanced PowerShell Desired State Configuration (DSC) and Custom Resources

 • Windows Server 2003 – End of Support

  14:e juli i år slutar vi ge support för Windows Server 2003. Vad innebär det i praktiken?

  Jo, vi kommer inte skicka ut några fler säkerhetsuppdateringar. Det här betyder förstås att du måste se till att göra dig av med dina Windows Server 2003-installationer och att om du inte börjat med det projektet än så är det verkligen på tiden.

  Windows Server 2003 var som allra mest populärt någon gång runt 2009 men även idag körs det på flera miljoner servrar och det finns alltså miljontals applikationer som i detta nu snurrar på en 2003-maskin, fysisk eller virtuell. Förutom att vi på Microsoft slutar ge support för 2003:an så kan du säkert räkna med att många tredjepartsapplikationer kommer följa efter och även dom kräva en nyare version av operaivsystemet. Så förutom den uppenbara säkerhetsrisken med att köra vidare på Windows Server 2003 skulle jag tippa på att det blir både svårare och eventuellt mycket dyrare att underhålla dom applikationer som operativsystemet driver.

  Så, vad ska du göra? Börja här: http://www.microsoft.com/sv-se/server-cloud/products/windows-server-2003/

  Och nedan kommer ungefär samma information fast med lite mindre text:

  Steg 1: Discover

  Ladda ner Microsoft Assessment and Planning Toolkit här: http://www.microsoft.com/enterprise/ws2003eos/maptoolkit/ och ta reda på vilka maskiner och applikationer som fortfarande kör på Windows Server 2003.

  Steg 2: Assess

  Kategorisera och klassificera dina applikationer och tjänster efter hur viktiga dom är, vilken typ och kanske även efter deras komplexitet.

  Steg 3: Target

  Bestäm dig för var alla Windows Server 2003-tjänster ska hamna. Kan applikationen flyttas till Windows Server 2012? Kan den ersättas av en molntjänst?

  Steg 4: Migrate

  Dags att migrera! Hjälp på traven finns här:

  Lycka till!

 • TechDays for the IT Pro

  19-20:e november är det dags för årets stora IT-händelse för dig som jobbar eller vill jobba som IT-tekniker på Microsofts plattform!

  Det jag pratar om är TechDays och du vet säkert redan om att det är på G och vad det hela handkar om så jag tänkte inte ägna alltför mycket tid åt att förklara upplägget. Men...för den som inte vet så är det i korthet det här som gäller:

  • Var? Stockholm, Kistamässan!
  • När: 19-20:e november?
  • Vad: Hybridmoln, moderna datacenter, automatisering, molnet, Big Data, mobila enheter, virtualisering och MYCKET mer!

  Förutom två dagars konferens med ett fullspäckat schema så kan du dagen innan konferensen boka dig på en heldags förkonferens där vi ägnar en hel dag åt att fördjupa oss inom ett specifikt ämne.

  Med det sagt! Här kommer mina tips till dig som är IT-tekniker och vill gå på TechDays.

  Boka en förkonferens!

  Missa inte det här gyllene tillfället att fördjupa dig inom något av följande ämnen:

  Läs mer om TechDays förkonferensen: http://www.techdays.se/Program/Pre-conf

  Här är mina favoriter bland de sessioner som är publicerade och som ingen IT-tekniker bör missa

  Service Delivery Automation: Crash Course

  Automation in the datacenter is here to stay! Attend this demo-driven session with an industry expert to gain foundational knowledge on the concepts, standards and how datacenter automation will make a big impact in your business.

  Talare: Anders Bengtsson

  Storage Spaces – Hur du får ut mest kräm ur din lagringslösning

  I denna demointensiva session kommer du att lära dig hur man med hjälp av Storage Spaces i Windows Server 2012 R2 kan man få ut bättre prestanda än från ett traditionellt SAN.

  Talare: Jörgen Brandelius och Markus Lassfolk

  Microsoft Azure for IT Pro´s

  This session is for anyone that would like to know more about what Microsoft Azure infrastructure services can do and will deep dive into Virtual Machines, Azure Networking and Azure Storage. Join us for this technical session to learn more about Microsoft Azure from an IT Pro perspective.

  Talare: Rasmus Hald

  Windows Server 2012 R2 Deep Dive – Hyper-V

  Den här sessionen är till för dig som redan kan Hyper-V men vill veta det där extra kring Nätverk, Integration Services, PowerShell, Prestanda, IOPS, resursmätningar. I princip allt det där man faktiskt vill veta för att optimera, felsöka och helt enkelt vara ”kung” på Hyper-V.

  Talare: Mikael Nyström

  Missa inte ALLT annat heller

  Förutom det så har finns massor av andra duktiga talare från våra partners och från våra kunder, vi kommer att täcka in nästan ALLT så oavsett om du är intresserad av att flytta din organisation ut till Office 365 eller om du vill bygga världens smartaste lagrinsgslösning för din datahall så kommer TechDays att leverera.

  Men jag som inte jobbar med Microsofts produkter då?

  Jobbar du till vardags med någon variant av Linux? I så fall rekommenderar jag alla sessioner som kommer att handla om Azure (där Linux är en lika viktig familjemedlem som Windows Server). Förutom Azure-sessionerna ovan så kommer det dyka upp fler Azure-sessioner, bland annat om hur du jobbar med virtuella nätverk och kan bygga så kallade hybridmoln där du kopplar ihop din infrastruktur i molnet med din lokala infrastruktur.

 • Microsoft Virtual Academy - Powershell Essential and Virtualization with Hyper-V and Virtual Machine Manager

  Microsoft Virtual Academy - nu på svenska!

  Sen idag finns två kurser på svenska publicerade på Microsoft Virtual Academy för Sverige, Finland, Danmark och Norge. Kurserna är skapade av mig och av mig tillsammans med min gode vän, tillika Powershell-experten, Daniel Sörlöv.

  Lär dig Powershell från grunden!

  Tillsammans med Powershell-MVP:n Daniel Sörlöv har jag spelat in en grundkurs i Powershell-syntax. Kursen är perfekt för dig som vill lära dig Powershell men som inte riktigt vet var du ska börja.

  Kursen börjar med enkla saker som ”så skapar du en variabel” och slutar med relativt avancerade saker kring hur du bygger egna moduler och avancerad felhantering.

  Kursen heter ”Powershell Essential” och du hittar den här: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/powershell-essentials

  Lär dig mer om Hyper-V och Virtual Machine Manager 

  De senaste två åren har jag tillsammans med partners och kollegor levererat "IT Camps" om virtualisering med Hyper-V och Virtual Machine Manager för flera hundra deltagare.

  De presentationer och praktiska övningar som legat till grund för dessa IT Camps finns nu dokumenterade som en grundkurs i Hyper-V och Virtual Machine Manager på Microsoft Virtual Academy och kursen har jag valt att kalla för ” Virtualisering med Hyper-V och Virtual Machine Manager”, du hittar den här:

  http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/virtualisering-med-hyper-v-och-virtual-machine-manager

 • DevOps - Good or just DevOops? And what does Chef, Puppet and Azure has got to do with it?

  Introduktion

  Vi på Microsoft har ganska nyligen i många olika sammanhang börjat prata om DevOps-rollen så tänkte därför att det är passande med en liten DevOps-skola där vi förklarar vad begreppet innebär och vad vi på Microsoft gör för att stötta eventuella DevOps-proffs som vill placera sin infrastruktur i molnet.

  Så, vad är DevOps? Som vanligt med hajjpade begrepp som detta finns det många olika förklaringar men i grunden handlar det om att många organisationer och processer inte längre kan eller vill separera på utvecklare och IT-avdelningen, alltså mellan Dev och Ops. I takt med att agila utvecklingsprocesser slagit igenom brett har vi också sett en trend som går mot kortare utvecklingsprojekt med ständiga uppdateringar och extremt snabba utvecklingscykler, något som brukar benämnas som ”continuous deployment” eller ”continuous delivery”.

  Processer av det här slaget är en utmaning för många IT-avdelningar.

  Att som IT-tekniker med ansvar för att allt ska rulla på, säkert och stabilt, kan det med traditionella IT-processer och verktyg vara svårt att hänga med i det tempo som många utvecklingsavdelningar arbetat upp. Du vill inte som IT-avdelning känna att du är en bromskloss som säger ”Nej”, ”Vänta lite” eller ”Stopp!” hela tiden och det är här DevOps-rollen, DevOps-rörelsen och många av de populära Dev-Ops-verktygen kommer in i bilden.

  Som mycket annat nu för tiden handlar det i praktiken om att automatisera sin infrastruktur. För att hinna med i dagens höga tempo kan vi inte längre hantera våra servrar och applikationer manuellt, vi måste jobba snabbare och vi måste eliminera risken för handhavandefel.

  DevOps-rollens syfte är att se till att infrastrukturen hänger med och att den gör det så automagiskt det bara går, vår infrastruktur ska kunna programmeras och automatiseras lika mycket som övriga delar av vår programvara.

  Än så länge handlar det i praktiken oftast om utvecklare och utvecklingsavdelningar, vana vid att skriva kod, som inser att man nu för tiden även kan programmera sin infrastruktur (speciellt den som ligger i molnet och som utvecklarna ofta själva styr över) men det finns egentligen ingen anledning till att du som IT-tekniker inte ska vara lite proaktiv här och vara den som driver det här arbetet framåt med hjälp av de automatiseringsverktyg som finns ute på marknaden.

  DevOps-verktyg

  Och med det sagt kan vi ju prata lite om automatiseringsverktyg. Du som läser det här känner förstås redan till saker som Powershell och Orchestrator, men i en annan del av IT-världen har det vuxit fram komplement till våra produkter och två av de mest populära heter Puppet och Chef.

  Puppet

  Med Puppet (http://puppetlabs.com/) definierar du de olika rollerna i din infrastruktur (webbserver, databasserver, etc.) med Puppets egna språk för just detta. Du kan sen rulla ut det du definierat i din kod och även kontrollera att dina servrar lever upp till dina definitioner och även skapa rapporter som beskriver hur dina servrar mår och hur pass väl de lever upp till dina infrastrukturritningar.

  Här är en bild:

  Chef

  Chef (http://www.getchef.com/) försöker lösa samma uppgift på ungefär samma sätt. Du modellerar din infrastruktur och konfigurationen av dina applikationer med kod. Du behandlar din infrastruktur som vilken kod som helst och kan då t.ex. börja jobba med versionshantering av din infrastruktur. Chef jobbar med vad som kallar för ”cookbooks” och ”recipes” som du skriver i språket Ruby och som definierar och automatiserar din infrastruktur. Det är enkelt att dela med sig av sina ”recept” och det har på det sättet vuxit fram ett ”community” där man delar med sig av sina infrastrukturslösningar. Mycket av det du vill bygga har någon annan redan byggt och du kan då använda deras recept istället för att skriva egna.

  Här kommer en bild:

  Puppet, Chef och Azure

  Och nu till en rolig avslutning. Vi på Microsoft erbjuder två saker som gör det superenkelt att komma igång med både Puppet och Chef.

  1. En färdig mall i Azure för en Puppet Master-server:

  2. Två små kryssrutor för att automatiskt installera en Puppet- och/eller en Chef-agent på dina virtuella maskiner:

  Så! Det finns inte längre några ursäkter för att låta dina programmerarkompisar ha allt det roliga. Ut och testa! Lär dig! Implementera! Jobba smartare!

  Powershell Desired State Configuration

  Ja just det, en sak till: Det mesta av det Puppet och Chef gör kan du förstås lösa med ”Powershell Desired State Configuration” så glöm inte det! Läs mer och lär dig om ”PowerShell DSC” här: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn249912.aspx

  Bra eller Oops?

  På Microsoft har vi i många år förespråkat automatisering framför manuellt arbete när det kommer till hanteringen av din infrastruktur så DevOps-tänket är på många sätt inget nytt även om de verktyg och processer vi har att jobba med självklart är bättre nu än tidigare. Jag tycker personligen att det är extremt roligt att vi med Azure fortsätter framåt i det öppna och inkluderande spåret och släpper in flera smarta och mogna verktyg som underlättar för alla som vill placera sin infrastruktur i vårat moln.

  Den enda kritiken jag sett mot den här rörelsen är ett blogginlägg (http://jeffknupp.com/blog/2014/04/15/how-devops-is-killing-the-developer/) som enligt mig missförstått hela grejen och tror att det handlar om att kasta Ops-ansvaret på våra stackars utvecklare istället för att låta folk specialisera sig och hantera det man gör bäst. Det här är enligt mig ett enormt feltänk, det handlar ju inte inte om att någon ska göra mer jobb, det handlar om att tillsammans se till att automatisera och se till att folk kan fokusera på roligare grejen än manuell administration av servrar.

 • Step-by-step: How to cheat and install Hyper-V role on a virtual machine

  Här kommer en enkel liten guide som beskriver hur du kan installera Hyper-V-rollen på en virtuell server som körs i Hyper-V på en server eller på din Windows 8-klient.

  Det här är egentligen inget nytt, det har funkat sen Windows Server 2012 men jag har märkt att de flesta jag träffar på mina aktiviteter inte känner till det här knepet.

  Observera att det här bara är tänkt för dig som enkelt vill bygga en testmiljö, de virtuella maskiner du skapar på din virtuella Hyper-V-server kommer aldrig gå att starta. Oavsett detta så funkar det alldeles utmärkt att göra på det här sättet om du vill lära dig Hyper-V eller relaterade produkter som till exempel Virtual Machine Manager.

  Snabbguide

  För den som inte orkar läsa/kolla bilder/redan har ganska bra koll, så här går det till:

  1. Skapa en virtuell maskin med en VDH eller VHDX-fil där du installerar Windows Server 2012

  2. Stäng av den virtuella maskinen

  3. Gå in på en annan maskin med tillgång till den virtuella hårddisken, lägg till Hyper-V-rollen på hårddisken

  4. Starta den virtuella maskinen igen och: Hurra! Hyper-V är installerat

  Steg för steg med bilder

  Steg 1: (valfritt) Installera Hyper-V på Windows 8

  Jag gör allt detta på min Windows 8-maskin, för att köra Hyper-V på Windows 8 behöver du lägga till den funktionen här:

  Steg 2: Skapa och stäng av din virtuella Hyper-V host

  Skapa en virtuell maskin, installera Windows Server 2012 på maskinens virtuella hårddisk och stäng sen av den.

  Steg 3: Installera Hyper-V från en annan server

  Starta Server Manager på valfri annan server som kör Windows Server 2012. Starta Add Roles and Features-guiden och peka ut den virtuella hårddisken som du tidigare installerade Windows Server 2012 på. Installera Hyper-V-rollen på hårddisken.

  Steg 4: Starta din virtuella Hyper-V host

  Starta din virtuella server med hårddisken som nu har Hyper-V-rollen aktiverad. Här kommer ett bildbevis:

  Grattis!

 • Scale Out File Servers – An introduction

  Introduktion

  Scale Out File Servers (SOFS) är ett spännande upplägg som möjliggör en smart, relativt billig och effektiv lagringslösning för dina applikationer, det kan vara SQL Server eller virtuella maskiner på Hyper-V.

  På pappret är det enkelt: SOFS är en klusterbaserad lösning som gör det möjligt för flera noder i ditt kluster att samtidigt komma åt samma filer, när en server vill komma åt en specifik fil kan den alltså göra det via alla noderna i klustret. Allt bygger på Windows Server Failover Clustering och SMB 3.0.

  Fördelar

  Med SOFS får du:

  Active-Active file shares

  Vilket innebär att alla noder samtidigt kan hantera klientförfrågningar. Detta innebär i sin tur att noder kan gå ner (p.g.a. underhåll eller katastrof) utan att dina klienter märker av detta överhuvudtaget.

  Ökad bandbredd med fler noder

  Då alla noder samtidigt kan komma åt ditt delade data kan du öka bandbredden genom att lägga till fler noder. Ju fler noder desto mer bandbredd helt enkelt. Detta är en radikal förändring mot hur det fungerat i tidigare klusterlösningar för lagring där den enskilda noden bestämt bandbredden.

  CHKDSK utan nedtid

  CHKDSK i Windows Server 2012 gjordes löjligt mycket snabbare än tidigare och nedtiden minimerades. Med CSV-volymer i Windows Server 2012 har man tagit detta till sitt slutgiltiga steg och du kan nu utföra CHKDSK på dina CSV-volymer helt utan nedtid.

  Enklare administration

  Med SOFS behöver du inte längre hantera hur och var filer ska placeras i ditt kluster och mellan dina olika CSV-volymer och file shares, du behöver inte längre bry dig om att försöka optimera nyttjandet av alla dina noder. Med SOFS görs detta automatiskt och hela tiden.

  Lastbalansering och skalbarhet med SOFS

  SOFS löser alltså alla problem som kan uppstå när en viss nod inte längre är tillgänglig och din applikation inte längre kan läsa/skriva. Tidigare har du behövt hantera detta i din applikation genom att på något sätt få applikationen att försöka skriva en gång till om den misslyckas. Med SOFS och SMB 3.0 är tanken att detta aldrig ska hända. Applikationer som skriver, kopierar, gör en back up, eller vad det nu kan vara, ska kunna fortsätta som om ingenting hänt om en eller flera noder går ner och lasten måste flyttas till en annan nod i klustret.

  Det enda du eller applikationen kan märka av är en eventuell bandbreddsminskning som kan leda till att ditt data skickas lite saktare.

  Inga driftstörningar alltså, hejja SOFS!

  Din noder hanterar all last på ett intelligent sätt, lasten delas ut till de noder som för tillfället är bäst lämpade och en viss klients förfrågningar kan spridas till flera olika noder.

  Mååålnet

  Ingen bloggpost utan ett moln, eller hur? Bilden visar bara hur det är tänkt att hänga ihop när allt är klart och när du byggt din SOFS-lösning tillsammans med Storage Spaces.

  Du har massa disk som är grupperade i Storage Pool:er. På dom ligger virtuella diskar som ditt SOFS-kluster läser och skriver på och ovanpå det har du dina virtuella maskiner.

  I slutändan har du med Storage Spaces möjlighet till högtillgängliga, skalbara och effektivt utnyttjade diskar och med SOFS har du fått högtillgänglig åtkomst till dina diskar vilket gör att dina virtuella maskiner lever ett tryggt och säkert liv högst upp på din smarta lagringsinfrastruktur.

  Och! Allt detta utan ett dyrt och leverantörsspecifikt SAN.

  SOFS och Virtual Machine Manager

  Alla som gillar Virtual Machine Manager (VMM) för hantering av din virtuella infrastruktur kan hantera sina SOFS-kluster direkt i VMM:en.

  Förutom hantering av redan existerande kluster kan du direkt från VMM skapa SOFS-kluster och du kan även göra det vi kallar för Bare Metal Deployments (installation och konfiguration på ny och tom hårdvara) för att lägga till fler noder i ditt SOFS-kluster.

  Steg-för-steg

  Vill du ha hjälp med installationen? Här en en bra guide skriven av superproffset Aidan Finn: http://www.petri.co.il/create-basic-scale-out-file-server-sofs.htm#. Den bygger inte på VMM:en utan lösningen byggs här med Window Server 2012 eller Windows Server 2012 R2.

 • TechNet Sweden - Springtime!

  Julen är över, paketeten är öppnade (jag och min sambo fick en kamera, från oss själva!), nyåret är avklarat (sambon sov, jag skålade med släkten i Karlskoga!) och nu…har alla börjat jobba igen.

  Det är kallt ute, det är snö och vi längtar till sommaren som är så lååångt borta. Men, frukta inte, vi ska försöka förgylla dom här trötta och kalla månaderna med så mycket lärorika och roliga saker som möjligt, allt med målsättningen att du som IT-tekniker ska lära dig mer om våra produkter och teknologier med samma fokus som vanligt: Virtualisering! Automatisering! Infrastruktur i molnet! Ja, ni vet ju förmodligen vad vi pratar om vid det här laget.

  Produkterna vi fortsätter att tjata om heter Windows Server, System Center och Windows Azure.

  (Kolla in den här sidan förresten: http://windowsserver.omevent.se/, du kan vinna en Surface Pro 2 om du får vänner och kollegor att testa våra produkter)

  Så, vad händer? Här kommer ett första försök till att sammanfatta de kommande månaderna (räknar med att det kommer att tillkomma massor av saker som vi just nu inte vet om, gå med i vår grupp på Facebook eller följ min blogg/min twitter för att ha koll på läget):

  TechNet Sweden på Facebook

  Jag (ITPrOla) på Twitter

  Januari

  TechX Office 365

  Under två konferensdagar välkomnar vi två användarkategorier – Utvecklare och IT Pro – till Level 200-300-sessioner kring Office 365-plattformen. Vi har bjudit in marknadens bästa talare och låtit dem utforma sina egna pass. Med så mycket kompetens närvarande vill vi passa på att komplettera med mindre sessioner som workshops/chalk talks samt frågestunder.

  Du som är IT Pro kommer att få en ökad förståelse för hur man implementerar de olika delarna i Office 365, hur man administrerar på bästa sätt och hur Office 365 fungerar bakom kulisserna. Du som är Utvecklare kommer att få både en övergripande och en fördjupad insyn i utveckling av SharePoint Online och Office-klienten.

  När: 23-24:e

  Mer: http://office365.techx.se/

  Online-föreläsningar

  När: Varje fredag kl 13.00

  I januari kör vi följande ämnen:

  • Access Management med System Center och FIM

  • Windows Server 2012 R2: Nyheter i Remote Access (Web Application Proxy, Workplace join/Work Folders)

  • Migrera från ConfigMgr 2007 till ConfigMgr 2012 R2

  Mer: https://www.facebook.com/technetsweden/events eller https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032571054

  Februari

  IT Camp

  Vi kommer i slutet av februari att köra ett IT Camp i både Stockholm och Göteborg med fokus på virtualisering med Hyper-V och Virtual Machine Manager. Alltså en repris på det vi kört under hösten.

  Mer: Du kommer kunna anmäla dig inom kort, håll utkik i vår Facebook-grupp: https://www.facebook.com/technetsweden

  Online-seminarium

  När: Varje fredag kl 13.00

  I februari kör vi följande ämnen:

  • Rulla ut Windows 7 och Windows 8.1 med MDT 2013 och ConfigMgr 2012 R2

  • Managing and configuring UE-V, MBAM and DaRT in CM2012 R2

  • Hur kommer jag igång med hantering av mobila enheter i Configuration Manager 2012 r2 + Windows Intune? Hantera BYOD med nyheter i Server 2012 R2/Configuration Manager 2012/Intune

  • Kom igång med Windows intune (utan Configuration Manager)

  Mer: https://www.facebook.com/technetsweden/events eller https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032571054

  Mars

  IT Camp

  Vi planerar att köra ett IT Camp med fokus på Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 och System Center Configuration Manager 2012 R2 där vi tittar på saker som:

  • Workplace Join
  • Work Folders
  • UE-V och App-V
  • Direct Access
  • Device Management
  • VDI
  • Deployment
  • Säkerhet

  Mer: Du kommer kunna anmäla dig inom kort, håll utkik i vår Facebook-grupp: https://www.facebook.com/technetsweden

  PowerShell Weekend, Tott Hotell, åre

  Dags att markera Mars 21 – 23, 2014 i kalendern för då händer vårens coolaste event: PowerShell Weekend!

  Vi har hyrt Tott Hotell över helgen, och hyrt ett tåg som tar dig från Stockholm till åre och hem igen, och sist men inte minst så har vi bokat upp några av världens bästa föreläsare.

  När: 21-23:e

  Mer: http://www.knowledgefactory.se/powershell-weekend-tott-hotell-are/

  Online-seminarium

  När: Varje fredag kl 13.00

  I mars kör vi följande ämnen:

  • Rulla ut Hyper-V hostar och FilServrar i SCVMM 2012 R2

  • Bygg ett Hyper-V kluster med SMB 3 storage på rätt sätt

  • Bygg klustrat storage spaces i R2 med SAS och ISCSI

  • Fabric Design - Så bygger du ditt eget datacenter (Från små till stora miljöer)

  Mer: https://www.facebook.com/technetsweden/events eller https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032571054

  April

  IT Camp

  Vi kommer i april att köra ett IT Camp i Stockholm och eventuellt fler städer med fokus på Windows Azure.

  Mer: Du kommer kunna anmäla dig inom kort, håll utkik i vår Facebook-grupp: >https://www.facebook.com/technetsweden

  Online-seminarium

  I april kör vi följande ämnen:

  • Automatisera mycket med runbooks+Flytta dina rutiner till Runbooks och gå hem tidigare

  • SelfService via Azure pack för Windows, SAAS och IAAS genom din infrastruktur

  • Migrera dina maskiner till Hyper-v eller Azure från t.ex VMware

  • Skillnaden mellan monitorering och monitorering

  • Hur levererar man BaaS och RaaS i ett modernt datacenter

  Mer: https://www.facebook.com/technetsweden/events eller https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032571054

  Maj

  Online-seminarium

  I maj kör vi följande ämnen:

  • Pure Serivce Delivery med hela System Center familjen+Automated Self-service with System Center

  • Powershell: Nyheter i version 4.0 och djupdykning i Desired State Configuration (DSC)

  • PowerShell: Prestanda, dynamisk kod och återanvändbarhet

  • PowerShell: Bli kung i Active Directory administration

  Mer: https://www.facebook.com/technetsweden/events eller https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032571054

  Juni

  Online-seminarium

  I juni kör vi följande ämnen:

  • PowerShell: Stora tips för den perfekta skrivbordsmiljön, deployment, behörigheter, säkerhetsmodeller och mytknäckning

  Mer: https://www.facebook.com/technetsweden/events eller https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032571054

  Framtiden

  TechDays 2014

  Planera redan nu för årets tillställning: TechDays 2014!

  Mer: http://www.kistamassan.se/Press/Sveriges-storsta-succeevent-for-IT-branschen-ar-tillbaka

 • Online seminars starting now!

  Tillsammans med flera av våra partners, MVPs, MCTs och andra experter som befinner sig ute på fältet dagligen och brottas med våra kunder och produkter har jag satt ihop en serie av online-föreläsningar som kommer att pågå från och med nu ända fram till sommaren.

  ”Fredagar klockan 13.00!” ska ni trumma in i skallen på alla ni känner. Det är veckans kompetenstimme från och med nu och ett halvår framåt!

  Schemat innehåller godis som:

  Vad finns i Windows Azure och hur kommer jag igång? Virtuella maskiner i Windows Azure. Anslut ditt datacenter eller en enskild maskin med VPN och virtuella nät i Azure.

  Nya verktyg för säkerhet i Windows Server 2012 R2.

  • Migrera från ConfigMgr 2007 till ConfigMgr 2012 R2
  • Fabric Design - Så bygger du ditt eget datacenter (Från små till stora miljöer)
  • Migrera dina maskiner till Hyper-v eller Azure från t.ex VMware
  • Hur levererar man BaaS och RaaS i ett modernt datacenter
  • Pure Service Delivery med hela System Center familjen

   …och VÄLDIGT mycket mer.

  Det kompletta schemat finns på Facebook och det är även där du kan anmäla dig: https://www.facebook.com/technetsweden/events

 • Step-by-step: Backup your server to Windows Azure

  Det kanske enklaste och mest självklara sättet att använda Azure som IT-tekniker är att skicka sina säkerhetskopior till molnet. Att säkerhetskopiera dina servrar är förmodligen något du gör redan idag och att ta steget till molnet och lägga ditt data i Azure är något du verkligen bör överväga.

  Det är enkelt, det är relativt billigt och det är mer säkert än vad de flesta kör idag.

  I korthet gör man såhär:

  1. Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto här: http://www.windowsazure.com/sv-se/pricing/free-trial/
  2. Skapa ett ”Backup Vault” i Azure.
  3. Skapa och ladda upp ett certifikat.
  4. Installera en agent på den/de servrar som ska backas upp.
  5. Registrera servern med "Windows Azure Backup Agent".
  6. Konfigurera Windows "Azure Backup Agent".
  7. Gör en backup.
  8. Betala drygt två kronor per GB och månad.

  Här kommer en mer detaljerad guide för dig som vill testa:

   I Azure-portalen skapar du ett nytt "Backup Vault" som du döper till något fint:

   

  För testsyften kan du skapa ett certifikat genom att ladda ner Windows software development kit (SDK) for Windows 8 och köra kommandot nedan. Då får du ett cert som uppfyller de krav som Azure ställer:

  (För klipp-och-klistra-syften: makecert.exe -r -pe -n CN=ValfrittNamn -ss my -sr localmachine -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.2 -len 2048 -e 01/01/2016 ValfrittNamn.cer)

   

  Du går tillbaka till portalen och väljer ”Manage Certificate”:

   

  Du laddar upp ditt certifikat:

   

  När det är gjort laddar du ner agenten...:

   

  …i den version som passar dig:

   

  Du installerar den: Next, Next, Finish och sen ser det ut som på bilden här nere om allt gått rätt till:

   

  Nästa steg är att registrera din server genom att klicka på ”Register Server”:

   

  Du får markera det certifikat som du tidigare skapade:

   

  Och i nästa steg kan du välja det "Backup Vault" som du vill skicka din data till:

   

  Du får också skapa en kod för krypteringen av ditt data:

   

  Om allt går rätt till ska det se ut som nedan när det är klart:

   

  Du ska nu konfigurera vad du vill säkerhetskopiera och hur ofta, du klickar på ”Schedule Backup” för att göra detta:

   

  Jag väljer vilka mappar som ska inkluderas:

   

  Jag anger när säkerhetskopieringen ska ske:

   

  Jag väljer sedan hur länge mitt data ska sparas:

   

  Och när allt är klart får jag en sammanfattning och klickar på ”Finish”:

   

  Du kan nu testa att säkerhetskopiera din server till Azure genom att klicka på ”Back Up Now”:

   

  Om allt går som det ska kommer ditt data att skickas upp till Azure:

   

  När du sen råkar tappa bort en fil väljer du "Recover Data"...:

   

  ...och kör igenom den guide som då dyker upp:

   

  Som sagt: Enkelt, snabbt och säkert. Om du vill ha fler detaljer kring vad detta kostar så kan du gå hit: http://www.windowsazure.com/sv-se/pricing/details/backup/. 

  P.S.:

  Om du känner igen det här inlägget från någon annanstans så finns en liknande guide här: http://blogs.technet.com/b/blainbar/archive/2013/07/24/article-using-a-self-signed-private-certificate-makecert-exe-with-windows-azure-backup-vault-and-windows-server-2012-r2.aspx. Jag valde ändå att göra ett nytt inlägg eftersom jag ville testa själv och ett framtida blogginlägg kändes då som en bra motivation!

   

 • My personal favourites in Windows Server 2012 R2

  Alla nyheter i R2-versionen av Windows Server 2012 kommer jag INTE att gå igenom i det här blogginlägget, istället tänkte jag koncentrera på de nyheter som JAG gillar bäst och dom har med virtualisering och lagring att göra.

  För en mer komplett genomgång rekommenderar jag den här filmen på "Microsoft Virtual Academy":

  Glöm inte heller att ladda ned och testa själv:

  Med det sagt, här kommer mina personliga favoriter:

  Virtualisering

  Online resize

  Du kan nu öka och minska storleken på en VHDX-fil medan den virtuella maskinen körs! Mycket efterfrågat!

  Dynamic Memory

  Du kan också öka den virtuella maskinens RAM-minne på en maskin som körs. Också mycket efterfrågat.

  Live Migration Compression och Live Migrations över RDMA

  Dubbelt så snabba Live Migrations genom att vi komprimerar innehållet från minnet som ska skickas till den nya värdmaskinen, det här är standard i R2 och utnyttjar eventuell ledig CPU-kraft. Har du hårdvara med stöd för RDMA så får du ännu mer extrema hastigheter över nätverket på upp till 56GB genom att lämna över dataflytten till hårdvaran och helt skippa operativsystemslagret.

  Generation 2 av virtuella maskiner

  Generation 2-maskiner gör bland annat massa roliga saker när maskinen startar, du kan starta med ”Secure Boot” och du kan även starta från en SCSI-VHD. Generation 2 betyder snabbare, säkrare och mer flexibla virtuella maskiner.

  Cross-version Live Migrations

  Betyder helt enkelt att du kan köra ”Live Migrations” mellan kluster på olika versioner, alltså mellan ett kluster som kör Windows Server 2012 och ett annat som kör R2-varianten. Smidigt vid uppdateringar!

  Shared VHDX

  Du kan nu bygga kluster i din virtuella miljö baserat på att dom virtuella maskinerna delar på en VHDX-fil, supersmidigt att lägga den på ett ”Scale-Out Filer Server”-kluster och bygga gästklustret på den lagringslösningen.

  Hyper-V Replica

  Två roliga nyheter: Du kan konfigurera hur ofta replikeringen ska ske (Var 30:e sekund, var 5:e minut eller var 15:e minut) och du kan replikera i ytterligare ett led, alltså en tredje replikering.

  Dynamiskt minne för Linux

  Fullt stöd för alla dynamiska minnesfunktioner även när gästoperativsystemet är Linux!

  Lagring

  Storage tiering

  Storage Spaces och en kombination av snabba SSD-diskar och diskar som snurrar gör att du kan klassificera dina olika lagringstyper och se till att viktigare filer lagras på snabbare diskar och tvärtom.

  Storage QoS

  Precis vad det låter som. Du kan nu konfigurera ”Quality of Service” på dina diskar, du kan säga att vissa virtuella maskiner ska få snabbare tillgång till lagring än andra, du kan strypa tillgång och se till att
  skicka varningar när viktiga maskiner/applikationer inte har tillräckligt snabb tillgång och på så sätt få bättre kontroll över prestandan i din virtuella miljö.

  Övrigt

  Andra nyheter som jag kanske skriver mer om en annan gång är saker som förbättringar i virtuella nätverk, automatiserings- och administrationsförbättringar, VDI-nyheter, säkerhet och webbserver-förbättringar.

  Allt det här gås igenom i filmen jag länkade till ovan – kolla in den!

 • Let's build a datacenter! Hardware and software combined!

  När jag är ute och pratar virtualisering och System Center med folk så hamnar vi ofta i diskussioner kring hårdvara, något som alltid är lite klurigt och även svårt att visa upp och låta folk testa. Jag har helt enkelt inte tillgång till den hårdvaran som krävs för att bygga ett datacenter.

  Men! Det finns det andra som har. Och därför finns det nu två event som jag tycker att ni ska anmäla er till som beskrivs såhär:

  Med Microsoft Cloud OS förändras delvis sättet att bygga infrastruktur på och det är viktigt att man dels förstår hur man gör men också vilka alternativ som finns kring design och hårdvara. Den här dagen viker vi åt att bygga en hel plattform...på riktigt...

  Med Microsoft Cloud OS förändras delvis sättet att bygga infrastruktur på och det är viktigt att man dels förstår hur man gör men också vilka alternativ som finns kring design och hårdvara. Den här dagen viker vi åt att migrera...allt...

  Rekommenderar ALLA att komma!

 • Back to School! (TechX and The Ultimate Event!)

  Tillbaka från pappaledigheten och det är full rulle, här kommer mina två bästa tips på vad ni ska hitta på i oktober, jag låter eventen berätta själva vad det handlar om:

  TechX – www.techx.se

  “Under två konferensdagar vänder vi oss till två användarkategorier – utvecklare och IT-pro – med level 200-300-sessioner kring Microsofts plattform och allt det nya som blivit möjligt tack vare de nya produkterna.

  Vi har inspirerats av TechEd och Build, två stora konferenser för utvecklare och IT-pros som genomfördes i slutet av juni 2013. TechX levererar det bästa därifrån i en utvecklad och uppdaterad version för svensk marknad.

  Du som är IT-pro kommer att få ta del av nyligen lanserade produkter och tjänster över hela Microsoft Cloud OS-sviten, inklusive Windows Client, Windows Server, System Center, Windows Azure.

  Du som är utvecklare kommer att få både en övergripande och fördjupad inblick kring utveckling för Windows 8.1, det nya i .NET, språken och verktygen. Vi går också igenom vad som är nytt i ASP.NET och Windows Azure samt verktyg och funktioner i Windows Phone 8. Dessutom får du ta del av nyheterna i Visual Studio 2013.

  TechX handlar om teknik, produkter och lösningar. Och hur vi kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.”

  The Ultimate Event – Roadshow med Mark Minasi - http://www.deploymentevents.se/Start.aspx

  "Mark Minasi kommer till Sverige och presenterar en Windows Server 2012 R2 och System Center 2012 R2 roadshow tillsammans med Mikael Nyström och Johan Arwidmark.

  Under en teknisk heldag får du lära dig allt om de nya plattformarna, och som vanligt ingår massor med tips och tricks. Dessutom spelas sessionerna in, och du som deltagare får exklusiv access till de filmerna.

  Vi älskar frågor, och kan besvara dem. Dessutom kommer du ha grymt kul!  :)"

 • New computer - bring it on!

  Tog idag en paus från pappaledigheten, hallå, vem kan hålla sig från att hämta ut en ny dator, eller hur?!

  Äntligen har den alltså kommit, efter mycket strul, fel och många mejl fram och tillbaka mellan mig och en mycket trevlig Dell-kundtjänst. Till slut blev det nästan rätt och lite senare när 32GB Ram ramlade in via DHL så var allt på plats. Här är den, min nya Dell Precision M 4700:

  ...i sin kartong :)

  ...i sin plast!

  Tittut!

  Såhär ser härligheten ut öppnad.

  Tuffing!

  32GB Ram - att installeras NU!

  Väldigt mycket IT Pro, eller hur!?

  Almost Ready...

   

  Yeah!

 • Bye bye! Time for parental leave for six months

  Inboxen är tom, att-göra-mappen tom, jag känner mig redo. På fredag går jag på pappaledighet och blir borta i sex månader.

  Men! Misströsta inte, det händer lite grejer ändå, här är tre saker som jag planerat för våren:

  7:e mars: IT Camp med Addskills

  Under förmiddagen demonstrerar vi nyheterna i Windows Server 2012 och under eftermiddagen får du testa de nya funktionerna. Du bokar dig här (fast det är fullbokat nästan överallt):

  https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032542946

  28:e februari-25:e april: System Center 2012 SP1-våren!

  En gång i veckan, på torsdagar klockan 13-14, mellan 28:e februari och 25:e april anordnar vi online en föreläsning om en specifik del av System Center-familjen där vi fokuserar en hel del på det som är nytt i Service Pack 1. Du bokar dig här:

  https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032541281

  6:e-17:e maj: Powershell-skolan med Daniel Sörlöv

  Åtta föreläsningar online om Powershell som tar dig från novis till expert! Du bokar dig här:

  https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032545783

  25:e-28:e juni: TechEd Europe

  Åk! Rekommenderas verkligen! Boka här:

  http://europe.msteched.com/

   

 • System Center 2012 SP1 is here - Download, try it and learn all about it!

  Ladda ned och
  testa!

  Nu finns System Center 2012 SP1 ute för alla att ladda ner och testa och vilken IT-tekniker är inte sugen på att sätta igång direkt med att virtualisera och automatisera bort alla enformiga och återkommande arbetsuppgifter som tar alldeles för stor del av ens arbetsdag.

  Ladda ner System Center 2012 SP1 och Windows Server 2012 här: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh505660.aspx

  Lär dig!

  System Center-familjen består som du vet av flera olika produkter och varje enskild produkt är en vetenskap i sig, det finns hur mycket som helst att lära sig oavsett vad du väljer att fokusera på, om det är övervakning med Operations Manager, virtualisering med Hyper-V och Virtual Machine Manager eller kanske automatisering med Orchestrator eller något helt annat. Att lära sig allt är en enorm uppgift så rådet här är nog att fokusera på den del av System Center som du tror snabbast kan bidra med nytta till din organisation. Utmaningen är förstås att oavsett vilken produkt du väljer att titta närmare på så kommer du snabbt inse att många av produkterna hänger ihop och för att få ut maximal nytta krävs att du integrerar de olika produkterna.

  Här kommer lite tips på var du kan börja, både i form av online-utbildning och föreläsningar samt kurser hos våra utbildningspartners:

  Online-föreläsningar:

  Online-utbildningar:

  Utvalda och unika kurser hos några av våra utbildningspartners:

  Certifiera dig

  Nästa steg är förstås att certifiera dig!

  Läs mer om MCSE Private Cloud: http://www.microsoft.com/learning/en/us/private-cloud-certification.aspx

  Övrigt

  Bloggar

  Några bra svenska bloggar om System Center och relaterade
  områden:

 • Jump Start! Windows Intune and Hyper-V

  I slutet av den här månaden, närmare bestämt den 30:e och 31:a januari kör vi två heldagar om Windows Intune och virtualisering med Hyper-V och System Center 2012 där vi tittar extra noga på hur vår lösning står sig i en jämförelse med VMware.

  Du anmäler dig här: https://www.microsoftvirtualacademy.com/LiveEvents.aspx

  ...på sidan ovan hittar du också inspelningar av äldre events om t.ex. Office 365, Windows Server 2012, Windows 8 och även en hel del som har med programmering att göra.

  Boka nu!!! :)

   

  (Inser att tidpunkten för eventen förmodligen kommer att bli konstiga, svåra och jobbiga för oss svenskar men du kan alltid kolla på inspelningarna efteråt!)

   

   

 • Online seminars: System Center 2012 SP1

  System Center 2012-våren!

  En gång i veckan, på torsdagar klockan 13-14, mellan 28:e februari och 25:e april anordnar vi online en föreläsning om en specifik del av System Center-familjen där vi fokuserar en hel del på det som är nytt i Service Pack 1. På Facebook kommer vi även efter föreläsningarna att svara på eventuella frågor om det specifika ämnet.

  Här hittar du mer info och bokar dig:

  https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032541281

  Eventen finns även på TechNet Swedens Facebook-grupp där du enkelt kan ställa frågor till föreläsaren efteråt, det hittar du här:

  https://www.facebook.com/technetsweden/events

  De experter som kommer att hålla dessa föreläsningar är:

  Vi ses!