Při prohlížení webu jste si možná všimli, že u některých stránek aplikace Internet Explorer 8 zobrazí v horním panelu zelenou ikonu:

Přítomnost oblastí Web Slice na stránce 

Zároveň pokud se po stránce pohybujete myší, u některých sekcí na stránce se zobrazuje zelený rámeček:

Ohraničení oblasti Web Slice

Jedná se o tzv. oblasti Web Slice, které umožňují mít okamžitý přehled o věcech, které vás zajímají (například počasí, zprávy, kurzovní lístek nebo televizní program), aniž byste museli příslušnou stránku navštívit a danou informaci hledat.

Jak oblasti Web Slice nainstalovat

 • Pokud narazíte na stránku, která oblasti Web Slice nabízí (například www.seznam.cz), můžete kliknutím na šipku vedle zelené ikony zobrazit seznam všech dostupných oblastí Web Slice: 

  Seznam dostupných oblastí Web Slice na stránce 

 • Poté stačí na jednu z nabízených oblastí Web Slice v menu kliknout a následně zvolit “Přidat na panel Oblíbené položky”.

  Přidat na panel Oblíbené položky

 • Oblast Web Slice se přidá na panel Oblíbené položky

  Panel Oblíbené položky

Poznámka: Pokud na oblast Web Slice narazíte při prohlížení stránky (po najetí kurzorem myši se zobrazí zelený rámeček), lze oblast Web Slice nainstalovat rovněž kliknutím na zelenou ikonu:

 Přidání oblasti Web Slice


Jak oblasti Web Slice používat

 • Chcete-li rychle získat nějakou požadovanou informaci, stačí na příslušnou nainstalovanou oblast Web Slice kliknout. Část stránky, kde se informace nachází, se zobrazí ve výřezu:  

  Práce s oblastí Web Slice  

 • Kliknutím na příslušné tlačítko můžete buď otevřít v nové záložce celou stránku, odkud oblast Web Slice čerpá (1), nebo obsah oblasti Web Slice aktualizovat (2).

Odstranění oblasti Web Slice

 • Pokud chcete oblast Web Slice odstranit z panelu Oblíbených položek, stačí na ní kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit “Odstranit”.

   Odstranění oblasti Web Slice

Jan Šteberl