Blogs

Exchange Server 2007 Resource Guide -opas

  • Comments 1
  • Likes

Tämä resurssiopas sisältää kaikki Exchange Server 2007:n käytön aloittamiseen tarvittavat tiedot, kuten arkkitehtuuriin, käyttöönottoon ja jatkuviin toimintoihin liittyviä ohjeita

 

URL >> http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2007/gettingstarted/default.mspx

Comments
Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment