Langsomme pc’er i Odense Kommune gav massivt tidspilde. Med hjælp fra en Microsoft Services Premier Support-aftale har Odense effektivt stoppet tidspildet. Kommunen fik adgang til ydelser, der både løste konkrete aftale- og log-on udfordringer. Samtidig blev pc-opstartstiderne forkortet med 75 pct. På tre måneder sparede kommunen dermed tid beregnet til 40 fuldtidsstillinger. Derudover har kommunen fået en proaktiv optimering i månedligt samråd med en Premier Support tekniker. Læs hele casen her.