Ny webstrategi samler borgere og ansatte i Region Sjælland

Hvordan skaber man et sundhedsvæsen i særklasse og yder den bedste service, når man vil tilfredsstille 800.000 borgere og 16.000 medarbejdere? Det var et af de spørgsmål, som Koncern IT Region Sjælland stillede sig selv, da regionen skulle anlægge en ny webstrategi. Resultatet blev en perlerække af nye muligheder på en stærk platform bestående af SharePoint 2010, Unified Access Gateway og nye deployment-miljøer.

Alle sygehuse samlet på én webplatform

Region Sjælland har en klar internetstrategi: Nettet skal give virksomheden et nyt og bedre ansigt udadtil, regionen skal præsenteres som en samlet virksomhed, og så skal borgerservicen gøres endnu mere brugervenlig.

Et godt eksempel, på hvordan regionen omsætter webstrategien til praksis, får man ved at se på et igangværende projekt med fokus på lettere behandlingssøgning for borgerne. It-udviklingschef Michael Mølkær Jensen fra Koncern IT Region Sjælland forklarer:

”Vi omstrukturerer vores website, så borgerne får et bedre overblik over hvilke sygehuse, der gennemfører de forskellige behandlingsformer – i stedet for, at de skal ind og søge hvert enkelt sygehus’ hjemmeside.”

Høj oppetid var udfordringen

For at understøtte brugernes behov bedst muligt valgte Region Sjælland at optimere den eksisterende internet- og intranetplatform. Region Sjælland erstattede SharePoint 2007 med SharePoint 2010 som strategisk webplatform primært ud fra en vurdering om funktionalitetsgevinster.

Regionen har desuden installeret adgangskontrolværktøjet Unified Access Gateway som en del af løsningen, ligesom man har optimeret de bagvedliggende tekniske miljøer for at effektivisere idriftsættelsen af webapplikationer. Udfordringen er i første omgang primært at sikre høj oppetid på internettet og intranet, men også – på sigt – at udnytte platformens fulde potentiale for Unified Communications, borgerservice, nye samarbejdsformer, videndeling med videre. 

En perlerække af nye muligheder

Michael Mølkær Jensen fortæller, at Region Sjælland sammen med Microsoft Services har gennemgået og justeret webinfrastrukturen og udviklet en række miljøer til automatisering af webplatformens deployment-processer. I første omgang udnyttes SharePoint 2010’s internet- og intranetfaciliteter.

”Implementeringen af SharePoint 2010 forløb fint, og samarbejdet med Microsoft Services var rigtigt godt. Nu skal vi til at flytte vores webplatforme fra SharePoint 2007 over på 2010. Pt. flytter vi vores intranet, og nye projekter går i gang efter sommeren 2011. Med SharePoint 2010, Unified Access Gateway og vores nye deployment-miljøer har vi fået en skalerbar og driftsikker platform og en perlerække af nye muligheder, der understøtter vores webstrategi og vores ønske om sammenhængende virke,” fastslår Michael Mølkær Jensen.

Selvbetjening med NemID

Sammenhængende virke handler om at sikre, at regionen fremstår som én samlet, brugervenlig virksomhed på tværs af alle forretningsområder. På forretningssiden forventer regionen i det små at tage hul på at bruge SharePoint 2010 til regionens kliniske processer.

”Det kunne være i form af selvbetjeningsportaler for borgerne, for eksempel booking af tid hos en given læge til en knæoperation og lignende,” siger Michael Mølkær Jensen, der dog ikke kan præcisere planerne nærmere.

Regionen ser et stort potentiale i Unified Access Gateway, der gør det muligt at indføre NemID i forbindelse med borger-selvbetjening. Michael Mølkær peger desuden på mulighederne for at bruge SharePoint 2010-platformen til at udvikle sociale medarbejder- og borgernetværk.

Øget åbenhed og videndeling

It-udviklingschefen ser eksempelvis store samarbejdsgevinster ved netværk, der skaber dialog og erfaringsudveksling mellem regionens sygehuse med samme kompetencer, og han ser også gode muligheder i SharePoints integration til Outlook.

”Interaktive netværk vil skabe øget åbenhed, samarbejde og videndeling på tværs af regionens medarbejdere. Vi kan for eksempel oprette teamsites, hvor medarbejdergrupper kan samarbejde via deres egne mini-site på intranettet. Eksempelvis omkring et klinisk emne,” foreslår Michael Mølkær Jensen.

Integration til hele Microsoft-porteføljen, fx Outlook og Word, vil fremover gøre det muligt for medarbejderne at booke møder fra sitet ind i Outlook, arbejde i Word-dokumenter fra SharePoint etc.  Regionen pilottester i øjeblikket integration mellem SharePoint 2010 og Lync – en kombination, der fx gør det muligt for hospitalsmedarbejdere med akutte it-problemer nemt at se, om den rigtige kompetence er til stede i it-afdelingen.

It-kompetencer har fået et markant løft

På it-siden er der også opnået fordele. Løsningen opfylder kravet om skalerbarhed til 800.000 potentielle internetbrugere og 16.000 intranetbrugere. Desuden er regionens driftsteknikere som en del af projektet blevet uddannet i SharePoint 2010 af Microsoft, ligesom man har fået et pre-produktionsmiljø.

SharePoint 2010-uddannelsen har ifølge Michael Mølkær Jensen løftet regionens interne it-kompetencer markant, og takket være pre-produktionsmiljøet og en række nye automatiserede og ressourcebesparende styringsprocesser (governance) kan Koncern IT selv overtage processen fra test til idriftsættelse.

”Pre-prod miljøet sparer tid og sikrer, at vi ikke bliver låst til én leverandør samtidig med, at det giver en ekstra og meget værdifuld sikkerhed mellem test og produktion. Ganske enkelt fordi vi nu kan komme helt tæt på, hvordan en applikation fungerer i virkeligheden, før vi går live. Det kvalitetssikrer testfasen markant,” siger Michael Mølkær Jensen.

Hvis du vil vide mere om, hvad SharePoint 2010 kan gøre for din virksomhed

Kontakt Søren Flint, Engagement Manager, Microsoft Services, på  Soren.Flint@microsoft.com

eller  5157 8269.