March, 2011

Posts
  • Silkeborg Kommune styrker it-supporten med Microsoft System Center

    Silkeborg Kommune fik vendt en utilfredsstillende udnyttelse af Service Desk-ressourcerne og dårlig brugerservice 180 grader i forlængelse af et ITIL-projekt. Nøglen lå i en ny, forenklet System Management platform, der leverer overblik, der kan handles på. Og med Microsoft System Center vil it-afdelingen fremover kunne håndtere fejlkald langt mere proaktivt, prioriteret og præcist. En utraditionel projekttilgang har desuden givet ekstra bonus for den visionære kommune i form af en infrastruktur, der dynamisk understøtter fremtidige behov for system management værktøjer og hurtige produktivitetsgevinster.