December, 2010

Posts
  • Bedre styr på ressourcer og mandskab i Gentofte Hjemmepleje

    Hjemmeplejen i Gentofte Kommune venter at kunne planlægge indsatsen lettere via en kobling mellem prognose og de faktiske ressourcer med nyt ledelsesinformationssystem. Overblikket skal gøre ledelsen i stand til at organisere arbejdet mere effektivt og sikre, at kommunen får maksimalt udbytte af personaleressourcerne uden at forringe borgerservice. Satset på et standardsystem vil samtidig gøre kommunen mere uafhængig og fleksibel.

  • Forsvaret springer ud i skyen

    Forsvaret, en af Danmarks bedst sikrede institutioner, har taget springet og vil til februar 2011 have en fuldt ud implementeret private cloud-løsning. Det er behovet for flere og mere ressourcekrævende applikationer, både i Danmark og i alverdens brændpunkter, der har fået Forsvaret til at springe ud i skyen. De services, der i dag tager 72 timer at levere, skal fra februar kunne leveres inden for 30 minutter.