December, 2010

Posts
 • Forbrugerne bestemmer – det gavner din forretning

  Den absolut største it-trend i disse år er ifølge Gartner ”consumerization of technology”. Det indebærer, at private forbrugere i stor udstrækning påvirker it-udviklingen i virksomhederne. Det giver forandringer i organisationens it-rygrad og helt nye muligheder for at optimere forretningen.

 • Forsvaret springer ud i skyen

  Forsvaret, en af Danmarks bedst sikrede institutioner, har taget springet og vil til februar 2011 have en fuldt ud implementeret private cloud-løsning. Det er behovet for flere og mere ressourcekrævende applikationer, både i Danmark og i alverdens brændpunkter, der har fået Forsvaret til at springe ud i skyen. De services, der i dag tager 72 timer at levere, skal fra februar kunne leveres inden for 30 minutter. 

 • Bedre styr på ressourcer og mandskab i Gentofte Hjemmepleje

  Hjemmeplejen i Gentofte Kommune venter at kunne planlægge indsatsen lettere via en kobling mellem prognose og de faktiske ressourcer med nyt ledelsesinformationssystem. Overblikket skal gøre ledelsen i stand til at organisere arbejdet mere effektivt og sikre, at kommunen får maksimalt udbytte af personaleressourcerne uden at forringe borgerservice. Satset på et standardsystem vil samtidig gøre kommunen mere uafhængig og fleksibel.

 • Undgå spam-mails og brug båndbredden effektivt

  De fleste virksomheder forsøger at undgå spam-mails, der ikke blot stjæler medarbejdernes tid, men også belaster virksomhedens mail-infrastruktur. Mange vælger at bruge Outlooks eget spam-filter. Men selv om filteret fanger en del af de uønskede mails, er det langt fra effektivt nok til at yde en effektiv beskyttelse mod den stadigt stigende mængde af spam.