Windows Server 2012 med Hyper-V har en skog av ny funksjonalitet, en av de viktigste (etter min mening) er Hyper-V Replica.

Med Hyper-V Replica kan man asynkront replikere virtuelle maskiner fra en Hyper-V host/cluster til en annen Hyper-V host/cluster, gjerne over avstand (lag-3 eller internett). Det beste er at denne funksjonaliteten er inkludert (på samme måte som Hyper-V i seg selv er) i Windows Server OS-lisensen (som de fleste av dere allerede har).

I den siste tiden har jeg vært involvert i design av relativt store Hyper-V miljø (20+ hoster) med flere tusen virtuelle maskiner. Når vi snakker om så mange virtuelle maskiner blir administrasjon, overvåkning og dimensjonering noe man må grave litt i. I denne prosessen har jeg etter hvert gravd fram en del nyttig informasjon herfra og derfra som jeg tenkte kunne være greit å samle på ett sted, derfor sitter jeg her å skriver. Enjoy.

Vi starter med litt basisinformasjon
Et greit sted å begynne:
http://download.microsoft.com/download/F/6/9/F6932D74-4ADD-4366-B2BE-22CE4D94E54F/Poster%20Companion%20Reference%20-%20Hyper-V%20Replica.pdf

Teknisk informasjon på TechNet
Hyper-V Replica Overview:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134172.aspx
Deploy Hyper-V Replica: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134207.aspx
Hyper-V Cmdlets in Windows PowerShell:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848559.aspx

Diverse blogginnlegg: http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/tags/hyper_2d00_v+replica/
http://www.aidanfinn.com/?p=12147

Nå over til litt detaljer. Dette dokument går litt mer i dybden: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=29016

Hvordan replikeringen egentlig fungerer
Hvert 5. minutt genereres en ny loggfil (.hrl) på primærhost. All skriv gjøres i parallell til VMen (.VHDX) og loggfilen. Hvert 5. minutt (når en ny loggfil er generert) blir den gamle filen komprimert (default på, men kan disables) og sendes over nettverket til sekundærhost. Når fila er trygt over, spilles dataene over i target VMen (.VKDX’) og target VMen er oppdatert.  

Det er mulig å ta vare på et fritt valgt antall Recovery Points på sekundærhosten (det er anbefalt å begrense antallet). I eksemplet under er det valgt å ta vare på 2x. Dataene som kommer fra primærhosten spilles over i det nyeste snapshotet (i stedet for direkte i VMen). En gang pr. time (kan ikke endres) genereres det ett nytt snapshot, og det eldste snapshotet spilles over i target VMen.

 

Se dette dokumentet (side 47) for flere detaljer: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=29016

Administrasjon av failover og failback
Det er relativt enkelt å feile VMer over og tilbake ved å benytte Hyper-V Manager eller Cluster Manager, men det gjøres pr. VM, i større miljø med hundrevis av VMer blir dette litt tungt. Løsningen i disse miljøene blir å benytte PowerShell eller aller helst System Center Orchestrator. Det er også mulig å integrere med Service Manager sin selvbetjeningsportal for selvbetjent Disaster Recovery.

For demo, detaljert beskrivelse, dokumentasjon, eksempel-script og arbeidsflyt se denne bloggen: http://blogs.technet.com/b/building_clouds/archive/2013/02/11/automation-orchestrating-hyper-v-replica-with-system-center-for-planned-failover.aspx

Her kan dere laste ned godsakene: http://gallery.technet.microsoft.com/Orchestrated-HVR-Planned-5ebecfc1

For de av dere som er interessert i Orchestrator, sjekk også ut Charles Joy sin YouTube-kanal: http://www.youtube.com/user/charlesjoyMS

Kontroll på navn og katalog
På sekundærhosten defineres én katalog som de replikerte VMene skal havne i. I denne katalogen vil det automatisk genereres kataloger med ganske obskure navn (VMens GUID).

Hvis det er ønskelig å forandre navn eller flytte VMene til en annen disk/katalog, gjøres dette ved hjelp av Live Storage migrering.

For detaljer og PowerShell-skript se her: http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2012/07/20/hvr-powershell-series-don-t-want-replica-folder-names-as-guids.aspx

Hyper-V Replica og DPM/backup
Hyper-V Replica benytter snapshot ganske utstrakt på sekundærhosten (hvis det er ønskelig å ta vare på Recovery Points). Snapshot-backup på denne siden vil forårsake problemer, derfor er dette hverken anbefalt eller støttet. Snapshot-backup på primærhosten vil fungere og er anbefalt og støttet.

Se her for detaljer: http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2012/08/27/important-note-on-dpm-2012-and-the-windows-server-2012-hyper-v-replica-role.aspx

Overvåkning av Hyper-V Replica
Status på replikeringen kan hentes fra Hyper-V Manager eller Cluster Manager.

Man kan benytte Performance Monitor som har egne tellere for Hyper-V Replica (Average Replication Latency, Average Replication Size, Last Replication Size, Network Bytes Recv, Network Bytes Sent, Replication Count, Replication Latency, Resynchronized Bytes).

Man kan også benytte SCOM.
System Center
Operations Manager Hyper-V Monitoring Pack for Windows Server 2012: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj871693.aspx
 

Selvfølgelig kan vi tune litt
Liste over ting som kan tunes: Feature and performance optimization of Hyper-V Replica (HVR) in Windows Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/2767928/en-us?sd=rss&spid=16526