Eriks blog

System Center, Windows Server, Hyper-V, Azure (+ litt annet) - Informasjon og nyheter

Eriks blog

Posts
 • Hyper-V Recovery Manager on Windows Azure

  Jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet. Den gode er at Hyper-V Recovery Manager nå er tilgjengelig i en «preview». Den dårlige er at den ikke er tilgjengelig for oss i Norge enda. Enn så lenge må vi sikle på produktet og lese hva andre finner ut og synes.

  Kort fortalt vil Hyper-V Recovery Manager leve i Azure. Herfra vil den fra en «tredje lokasjon» kunne administrere og orkestrere Hyper-V Replica (inkludert ikke planlagt failover, planlagt failover og test av failover). Er det ikke flott?

  Litt info fra Microsoft: http://www.windowsazure.com/en-us/home/features/recovery-services/

  Litt detaljer fra TechRepublic: http://www.techrepublic.com/blog/datacenter/hyper-v-recovery-manager-on-windows-azure-game-changer-in-dr-architecture/6186

  Microsoft recently made available a preview service, Hyper-V Recovery Manager (HVRM). This is a hybrid service that leverages the high ground of the Azure public cloud in a smart way. HRVM manages the replication of your primary data center to your disaster recovery (DR) site. HVRM is a service for Windows Azure customers that appears in the Windows Azure Customer Portal after you sign up for the service. From the portal, you can perform emergency, on-demand, and test failovers of your infrastructure to the DR site. You can achieve excellent DR readiness protecting virtual machine (VM) workloads at a fraction of the cost compared to traditional approaches.

 • Er løsningen din støttet?

  Heldigvis har teknologi og løsninger blitt såpass bra at de for det meste bare fungerer. Kun unntaksvis er det behov for støtte av en karakter som krever at selve løsningen med alle enkeltkomponentene er offisielt støttet («supportert»). Selv om mye er blitt bedre, er det fortsatt slik at produsenten gjør feil som må rettes opp, feilkonfigurasjon forkommer og alle kombinasjoner er kanskje ikke testet og fungerer like bra sammen (spesielt når løsningen består av komponenter fra forskjellige produsenter). Når man havner i en slik situasjon der man trenger hjelp, hva er det verste som kan skje? Det er kanskje at man får beskjed om at løsningen ikke er støttet og hjelpen stopper opp.

  Hvorfor er produsenten så opptatt av at løsningen skal være støttet? Svaret er sammensatt og komplisert, men det handler først og fremst om at produsenten må ha noe som er konstant og sikkert (dvs. testet og funnet i orden). Det blir på samme måten som at snekkeren må stille krav til mureren, med tanke på grunnmuren, for at han skal kunne ta ansvar for huset han skal bygge på toppen.

  For å være så sikker som mulig på at grunnmuren er som den skal, har Microsoft og våre infrastrukturpartnere i årevis testet så mange kombinasjoner som mulig. Denne testingen er gjort for å avlaste kundene, slik at feil kan rettes opp før løsningene settes i produksjon. Tanken er at løsningen som settes i produksjon allerede er testet og funnet i orden. Hvis det er feil som ikke allerede er avdekket, så rettes disse opp. Dette er en av pilarene som gjør det mulig å kombinere komponenter fra forskjellige produsenter og samtidig være trygg på at man får hjelp hvis det oppstår feil.

  Microsoft har logoprogram og «Failover Cluster Validation Tests» osv. som sikrer (så langt det er mulig) at maskinvaren i løsningen fungerer med for eksempel Windows Server 2012. Følger man disse prinsippene er også løsningen støttet.

  I dagens datarom blir for det meste Windows Server ikke lenger installert direkte på fysisk maskinvare, men på toppen av en Hypervisor. Hvordan sikrer Microsoft at Windows Server fungerer så godt som mulig på virtuell maskinvare? Svaret er som for fysisk maskinvare, vi tester.

  Den virtuelle maskinvaren som Microsoft desidert tester mest, er selvfølgelig vår egen Hyper-V. Vi tester ALLE våre produkter og løsninger da dette er plattformen våre utviklerne bruker for utvikling og test. Vi sikrer på den måten at alle våre produkter ikke bare fungerer, men også skalerer, yter og er mulig å feilsøke på nettopp denne virtuelle maskinvaren.

  Hva med virtuell maskinvare fra andre leverandører, blir det gjort testing for å sikre at for eksempel Windows Server fungerer så godt som mulig på disse? Svaret er selvfølgelig ett stort JA. Microsoft har til og med et eget program for å sikre at all testingen som gjøres, er tilgjengelig for kunder og partnere.

  Programmet er: Server Virtualization Validation Program (SVVP)
  http://www.windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvp.htm

  Virtualiseringsløsningene fra følgende levrandører er per. 23.05.2013, testet og funnet i orden for Windows Server 2012:
  Fujitsu Service-oriented Platform (SOP) Virtualization Version 3.4.3-1209.21.sop 
  Hitachi Compute Blade Version 01
  Hitachi Compute Blade Version 59
  Hitachi Compute Blade Version 79

  Hva er status for de mest brukte løsningene i markedet (i tillegg til Hyper-V som i Norge har 35% andel i Q412 - IDC)?

  VMware: vSphere ESXi 5.0 (Update 1) er per. 23.05.2013 testet med Windows Server 2008 R2.
  Det vil
  si at vSphere 5.1 ikke er testet i SVVP-programmet og Windows Server 2012 er ikke testet med noen versjoner av vSphere i SVVP-programmet.

  Citrix: XenServer 6.1 er per. 23.05.2013 testet med Windows Server 2008 R2.
  Det vil si at Windows Server 2012 ikke er testet med noen versjoner av XenServer i SVVP-programmet.

  Hva betyr dette i praksis for de kundene som benytter disse kombinasjonene? Så lenge alt fungerer, så har dette liten eller ingen konsekvens. Det er når problemene oppstår at moroa begynner. Trenger man hjelp av Microsoft vil vi hjelpe til så langt det er økonomisk forsvarlig, eller som de sier over dammen: «…Microsoft will continue to provide support for Windows Server 2012 on VMware vSphere ESXi 5.1 and XenServer 6.1 on a commercially reasonable basis and may require the customer to reproduce the issue on certified physical hardware or Microsoft Hyper-V…»

  La oss derfor håpe at de mest aktuelle løsningene så fort som mulig blir testet og funnet i orden, slik at kunder og partnere kan «sove godt om natten».

  Hva kan dere gjøre for å få fart på prosessen? Ta kontakt med din leverandør/produsent og be om at løsningen blir sertifisert, alternativt få skriftlige garantier (en selger lover det meste når han må) for at du får hjelp og støtte hvis problemer skulle oppstå.

 • Capacity Planner for Hyper-V Replica

  Capacity Planner for Hyper-V Replica er nå tilgjengelig. Denne simulerer replikering av eksisterende virtuelle maskiner, for så å gi et estimat på infrastrukturbehovene (CPU, minne, disk IO, diskplass og nettverk).

  Verktøyet vil gi estimater på blant annet:

  • Estimert ekstra CPU og minnebehov for primær- og sekundærhost.
  • Estimert ekstra disk IO og lagringsplass på primærhost under full kopi og normal operasjon (delta-replikering)
  • Estimert ekstra disk IO og lagringsplass på sekundærhost (kun siste recovery point eller hvis man ønsker flere)
  • Gjennomsnittlig nødvendig nettverksbåndbredde og MaximumActiveTransfers (maks «parallelle» VMer)

  Se dokumentasjonen for detaljer

  Dokumentasjon og programvare finner dere her:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39057

  Hyper-V in Windows Server® 2012 includes a new capability called “Hyper-V Replica”. Hyper-V Replica allows administrators to replicate their virtual machines from a primary server/cluster to a replica server/cluster. The Capacity Planner for Hyper-V Replica guides the IT administrator to design the server, storage and network infrastructure which is required to successfully deploy Hyper-V Replica.

 • Active Directory from on-premises to the cloud

  Hvordan påvirker skytjenester som Windows Azure AD (IDaaS), Office 365 (SaaS) og nå Windows Azure Virtual Machines, ditt design av katalogtjenester?

  Dette er et stort tema uten noe konkret fasitsvar ut over det vanlige: «Det kommer an på»

  Ønsker du å sette deg inn i temaet og har en time eller to til overs, kan de to dokumentene under være ett greit sted å starte. Dette er omfattende dokumenter som går under overflaten.

  Office 365 Adapter: Deploying Office 365 Single Sign-On using Windows Azure
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38845

  Enterprise customers who adopt Office 365® often want to minimize their on-premises infrastructure requirements.

  Many enterprise customers want to utilize single sign-on (SSO) through Active Directory® Federation Services (AD FS) and the Windows Azure™ Active Directory Synchronization Tool. These technologies allow users to access the Office 365 service with their existing Active Directory credentials (user name and password). Traditionally, enabling SSO requires deploying servers and services on-premises.

  With the introduction of Windows Azure™ Virtual Machines, customers who require Active Directory federation have another Microsoft®-supported choice for hosting these services: Running infrastructure components in Windows Azure™

  Integrating Office 365 with your existing on-premises platforms requires careful planning, regardless of whether they are implemented on-premises or in Windows Azure. Planning the implementation and management of these infrastructure components in the cloud is almost identical to the on-premises infrastructure.

  We will provide insights into the best implementation practices, an analysis of the advantages and disadvantages of the new Windows Azure solutions that are available, and a comparison to on-premises implementations. In some cases, Windows Azure will be the appropriate choice.

  Active Directory from on-premises to the cloud
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36391

  With the Infrastructure as a Service (IaaS) capability in the cloud, such as the one offered by the Windows Azure platform, it becomes possible to deploy virtual machines (VM) that host AD domain controller.

  Whilst such an approach could be more than appropriate for specific workloads on IaaS platforms like a SharePoint environment, the Microsoft vision for the cloud consists in recreating a similar identity service, but one that is optimized to support cloud applications and support modern protocols.

  Windows Azure Active Directory (Windows Azure AD or AAD) is AD reimagined for the cloud, designed to solve for you the new identity and access challenges that come with the shift to a cloud-centric, multi-tenant world.

  Windows Azure AD can be truly seen as an Identity Management as a Service (IDMaaS) cloud multi-tenant service that provides a robust and comprehensive cloud identity platform architected to operate in the cloud with high scale, high availability, and integrated disaster recovery. This goes far beyond taking AD and simply running it within a VM in a hosted environment such as the IaaS capability of Windows Azure: Windows Azure AD is definitely different than running AD in a Windows Azure VM.

 • Hyper-V Replica – litt tekniske detaljer

  Windows Server 2012 med Hyper-V har en skog av ny funksjonalitet, en av de viktigste (etter min mening) er Hyper-V Replica.

  Med Hyper-V Replica kan man asynkront replikere virtuelle maskiner fra en Hyper-V host/cluster til en annen Hyper-V host/cluster, gjerne over avstand (lag-3 eller internett). Det beste er at denne funksjonaliteten er inkludert (på samme måte som Hyper-V i seg selv er) i Windows Server OS-lisensen (som de fleste av dere allerede har).

  I den siste tiden har jeg vært involvert i design av relativt store Hyper-V miljø (20+ hoster) med flere tusen virtuelle maskiner. Når vi snakker om så mange virtuelle maskiner blir administrasjon, overvåkning og dimensjonering noe man må grave litt i. I denne prosessen har jeg etter hvert gravd fram en del nyttig informasjon herfra og derfra som jeg tenkte kunne være greit å samle på ett sted, derfor sitter jeg her å skriver. Enjoy.

  Vi starter med litt basisinformasjon
  Et greit sted å begynne:
  http://download.microsoft.com/download/F/6/9/F6932D74-4ADD-4366-B2BE-22CE4D94E54F/Poster%20Companion%20Reference%20-%20Hyper-V%20Replica.pdf

  Teknisk informasjon på TechNet
  Hyper-V Replica Overview:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134172.aspx
  Deploy Hyper-V Replica: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134207.aspx
  Hyper-V Cmdlets in Windows PowerShell:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh848559.aspx

  Diverse blogginnlegg: http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/tags/hyper_2d00_v+replica/
  http://www.aidanfinn.com/?p=12147

  Nå over til litt detaljer. Dette dokument går litt mer i dybden: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=29016

  Hvordan replikeringen egentlig fungerer
  Hvert 5. minutt genereres en ny loggfil (.hrl) på primærhost. All skriv gjøres i parallell til VMen (.VHDX) og loggfilen. Hvert 5. minutt (når en ny loggfil er generert) blir den gamle filen komprimert (default på, men kan disables) og sendes over nettverket til sekundærhost. Når fila er trygt over, spilles dataene over i target VMen (.VKDX’) og target VMen er oppdatert.  

  Det er mulig å ta vare på et fritt valgt antall Recovery Points på sekundærhosten (det er anbefalt å begrense antallet). I eksemplet under er det valgt å ta vare på 2x. Dataene som kommer fra primærhosten spilles over i det nyeste snapshotet (i stedet for direkte i VMen). En gang pr. time (kan ikke endres) genereres det ett nytt snapshot, og det eldste snapshotet spilles over i target VMen.

   

  Se dette dokumentet (side 47) for flere detaljer: http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=29016

  Administrasjon av failover og failback
  Det er relativt enkelt å feile VMer over og tilbake ved å benytte Hyper-V Manager eller Cluster Manager, men det gjøres pr. VM, i større miljø med hundrevis av VMer blir dette litt tungt. Løsningen i disse miljøene blir å benytte PowerShell eller aller helst System Center Orchestrator. Det er også mulig å integrere med Service Manager sin selvbetjeningsportal for selvbetjent Disaster Recovery.

  For demo, detaljert beskrivelse, dokumentasjon, eksempel-script og arbeidsflyt se denne bloggen: http://blogs.technet.com/b/building_clouds/archive/2013/02/11/automation-orchestrating-hyper-v-replica-with-system-center-for-planned-failover.aspx

  Her kan dere laste ned godsakene: http://gallery.technet.microsoft.com/Orchestrated-HVR-Planned-5ebecfc1

  For de av dere som er interessert i Orchestrator, sjekk også ut Charles Joy sin YouTube-kanal: http://www.youtube.com/user/charlesjoyMS

  Kontroll på navn og katalog
  På sekundærhosten defineres én katalog som de replikerte VMene skal havne i. I denne katalogen vil det automatisk genereres kataloger med ganske obskure navn (VMens GUID).

  Hvis det er ønskelig å forandre navn eller flytte VMene til en annen disk/katalog, gjøres dette ved hjelp av Live Storage migrering.

  For detaljer og PowerShell-skript se her: http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2012/07/20/hvr-powershell-series-don-t-want-replica-folder-names-as-guids.aspx

  Hyper-V Replica og DPM/backup
  Hyper-V Replica benytter snapshot ganske utstrakt på sekundærhosten (hvis det er ønskelig å ta vare på Recovery Points). Snapshot-backup på denne siden vil forårsake problemer, derfor er dette hverken anbefalt eller støttet. Snapshot-backup på primærhosten vil fungere og er anbefalt og støttet.

  Se her for detaljer: http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2012/08/27/important-note-on-dpm-2012-and-the-windows-server-2012-hyper-v-replica-role.aspx

  Overvåkning av Hyper-V Replica
  Status på replikeringen kan hentes fra Hyper-V Manager eller Cluster Manager.

  Man kan benytte Performance Monitor som har egne tellere for Hyper-V Replica (Average Replication Latency, Average Replication Size, Last Replication Size, Network Bytes Recv, Network Bytes Sent, Replication Count, Replication Latency, Resynchronized Bytes).

  Man kan også benytte SCOM.
  System Center
  Operations Manager Hyper-V Monitoring Pack for Windows Server 2012: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj871693.aspx
   

  Selvfølgelig kan vi tune litt
  Liste over ting som kan tunes: Feature and performance optimization of Hyper-V Replica (HVR) in Windows Server 2012
  http://support.microsoft.com/kb/2767928/en-us?sd=rss&spid=16526

 • System Center 2012 Self-Study Guide (Complete Edition)

  Hvis du har tenkt å lære deg mer om System Center 2012, kan denne siden være et bra sted å starte:

  System Center 2012 Self-Study Guide (Complete Edition)

  As promised, now that I've finished producing the 7-part series on self-study items for the System Center 2012 suite of products, I am circling back and consolidating these separate parts into a single study guide.  This post is for those who prefer to have all of their System Center 2012 study resources in a single post rather than distributed among a 7-part series.  Consolidating this material also provides me a chance to offer a different way of viewing the material, and of updating certain parts that I left off earlier.

  For those of you who still prefer to have your material presented in discreet parts, here is the list of each of those posts for your ease of reference:

 • System Center Alliance

  Sjekk ut denne siden: https://tool.microsoftsca.com/ for partnere av Microsoft som lager programvare som utvider funksjonaliteten til System Center.

  Under finner dere noen få eksempler på partnere som dere kan finne på System Center Alliance sidene.

  Veeam Software
  Veeam Management Pack (MP) extends deep, comprehensive VMware monitoring to Microsoft System Center Operations Manager. With Veeam MP, you get a complete view of your physical and virtual infrastructure - performance, events, configuration, state and topology - directly in the Operations Manager console. Drill-down capabilities, built-in intelligence, and automated alerting provide proactive VMware monitoring and decreased time to resolution. Veeam MP offers scalable, fault-tolerant and agentless monitoring with 175+ performance metrics and 500+ events that have been deployed by 1000+ companies worldwide.

  ComTrade
  ComTrade Management Packs extend Microsoft System Center Operations Manager's capabilities to measure, monitor and manage Citrix environments.

  Cloud Cruiser
  A cost analytics solution that enables customers to collect, analyze, optimize, and chargeback for resources being used throughout heterogeneous public, private, and hybrid cloud environments

  Derdack
  Enterprise Alert® complements Microsoft® System Center with reliable and auditable alert notifications and remote incident management capabilities.
  Reliable and auditable alert notifications with tracking and escalations
  Mobile push, text and voice notifications for 24x7 enterprise scenarios
  2-way notifications with reply and ownership status updates
  Smartphone apps for mobile alarm and service management
  Instant SCO runbook execution from smartphones to remedy IT incidents
  2-way product connectors, MPs and IPs for SCOM, SCSM and SCO

 • Operations Manager 2012 - Infrastructure Planning and Design Guide

  Ønsker å gjøre en skoleflink installasjon av Operations Manager eller kanskje skal lage en standardinstallasjon, nå får dere litt hjelp:

  Infrastructure Planning and Design Guide for Operations Manager 2012 er klar

  http://download.microsoft.com/download/5/B/C/5BC966BC-47D8-41DF-95F2-FA9A2D816258/System%20Center%202012%20-%20Operations%20Manager.zip

  Operations Manager 2012 - Infrastructure Planning and Design Guide

  This guide outlines the infrastructure design elements that are crucial to a successful implementation of Operations Manager. It guides you through the process of designing components, layout, and connectivity in a logical, sequential order. You’ll find easy-to-follow steps on identification and design of the required management groups, helping you to optimize the management infrastructure.

   

  Alle Infrastructure Planning and Design Guidene finner dere her:

  http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/ee382254

   

   

 • Kokebok: System Center demomiljø

  Hvordan sette opp et miljø for å demonstrere System Center / Private Cloud...dokumentet under tar deg gjennom prosessen klikk for klikk.

   

  The Private Cloud Evaluation Guide is built to give you the necessary information to evaluate the private cloud. In this evaluation guide, you will go through an entire scenario that you can use to evaluate the private cloud on
  your own premises in a proof of concept environment. This guide is split into two parts. The first part will walk you through deploying and configuring the infrastructure for the private cloud.

   

  Hovedside for evaluering av System Center og Windows Server (dvs. Private Cloud):
  Microsoft Private Cloud Evaluation Resources

  Direkte link til dokumentet: Private Cloud Evaluation Guide

  ____________________________________________________________________________________________________

   

 • Microsofts "beste praksis" for design av Microsoft Infrastruktur

  Driver du med design av Microsoft infrastruktur? Føler du deg litt alene og er lei av å finne opp hjulet hver gang?
  Ikke fortvil, ta heller en titt på siden under, som er en samling med Microsoft "beste praksis" for design av våre infrastrukturtjenester.
  For hvert produkt / løsning finner du:

  • En presentasjon med de viktigste designbeslutningene ("kundevennlig")
  • Et dokument med detaljer og linker til andre viktige dokumenter
  • Visio-tegning av referansedesign

  Infrastructure Planning and Design Guide Series

  http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/ee382254.aspx

  The Infrastructure Planning and Design (IPD) series provides guidance for Microsoft infrastructure products. The series is a collection of documents that leads the reader through a sequence of core decision points to design an infrastructure for Microsoft products. It also provides a means to validate design decisions with the business to ensure that the solution meets the requirements for both business and infrastructure stakeholders.

  The IPD documents are designed to be used by the following IT personnel:

  • Infrastructure planners and architects who have a firm operational grasp of the technology.
  • Partners and consultants who design infrastructure solutions.
  • Business managers who want to understand how the technology decisions being made both support and affect the business.

  IPD consists of the following downloadable packages: 

  • New! System Center 2012 - Virtual Machine Manager
  • Active Directory Certificate Services
  • Active Directory Domain Services
  • DirectAccess
  • Dynamic Datacenter
  • Exchange Online—Evaluating Software-plus-Services
  • File Services
  • Forefront Identity Manager 2010
  • Forefront Unified Access Gateway
  • Internet Information Services
  • IPD Series Introduction
  • Malware Response
  • Microsoft Application Virtualization 4.6
  • Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V)
  • Print Services
  • Remote Desktop Services
  • Selecting the Right NAP Architecture
  • Selecting the Right Virtualization Technology
  • SharePoint Online—Evaluating Software-plus-Services
  • SharePoint Server 2010
  • SQL Server
  • System Center 2012 - Service Manager
  • System Center Configuration Manager 2007 R3 and Forefront Endpoint Protection
  • System Center Data Protection Manager 2007 with SP1
  • System Center Operations Manager 2007
  • System Center Service Manager
  • System Center Virtual Machine Manager 2008
  • Terminal Services
  • Windows Deployment Services
  • Windows Optimized Desktop Scenarios
  • Windows Server Virtualization
  • Windows User State Virtualization 
 • Microsofts "beste praksis" for Hyper-V og System Center

  Se under for dokumenter som beskriver Microsoft sin "beste praksis" for design, installasjon og drift av Hyper-V og System Center (Private Cloud).

  Dokumentene under er svært omfattende og detaljerte. Last ned, sett av en helg, ta dem i bruk. Dokumentene kan være et utgangspunkt for løsningsdesign, installasjons- og driftsmal.

  Last ned disse tre dokumentene: Reference Architecture Guide, Reference Deployment Guide og Reference Operations Guide

  Microsoft Private Cloud Fast Track Guidance Set

  The Microsoft® Private Cloud Fast Track Program is a joint effort between Microsoft and its hardware partners. The goal of the program is to help organizations decrease the time, complexity, and risk of implementing private clouds. The program provides:

  1. Reference implementation guidance: Lab-tested and validated guidance for implementing multiple Microsoft products and technologies with hardware that meets specific, minimum, hardware vendor-agnostic requirements. Customers can use this guidance to implement a private cloud solution with hardware they already own or purchase. The guidance set consists of the following downloadable documents:
   • Reference Architecture Guide: This guide details a reference architecture that incorporates many Microsoft product and consulting team best practices. The architecture is the foundation for a highly available, scalable, secure, and manageable private cloud with high performance. While all organizations will find it of value, it will prove most useful to medium through large enterprise environments.
   • Reference Deployment Guide: This guide provides detailed installation and configuration steps to deploy the physical architecture detailed in the reference architecture guide.
   • Reference Operations GuideThis guide includes many of the operational tasks that are often executed in a private cloud environment.
  2. Reference implementations: Microsoft hardware partners define physical architectures with computing, network, storage, and value-added software components that meet (or exceed) the minimum hardware requirements defined in the reference implementation guidance. Each implementation is then validated with Microsoft and made available for purchase to customers. Further details can be found by reading the information at Private Cloud How To Buy.

  The customer has the choice of building the solution by using the reference implementation guidance or purchasing a reference implementation from a Microsoft hardware partner that couples the guidance with optimized hardware configurations. Although both options decrease the time, cost, and risk in implementing private clouds, purchasing a reference implementation from a Microsoft hardware partner will result in the fastest, lowest-risk solution. This is because in this option, all of the hardware and software best practice implementation choices have been determined by Microsoft and its hardware partners’ engineering teams. As a result, this will often also prove to be the most inexpensive option.

  The private cloud model provides much of the efficiency and agility of cloud computing in addition to the increased control and customization that is achieved through dedicated private resources. With the Microsoft Private Cloud Fast Track Program, Microsoft and its hardware partners can help provide organizations with the control and flexibility required to reap the potential benefits of the private cloud.

 • Gratis lesestoff (e-bok): Introducing Windows Server 2012

  For mye fritid? Behov for å lese noe fornuftig? Ta en titt på denne boka fra Microsoft Press:

   Introducing Windows Server 2012

   Table of Contents

  Chapter 1 The business need for Windows Server 2012
  The rationale behind cloud computing Making the transition
  Technical requirements for successful cloud computing
  Four ways Windows Server 2012 delivers value for cloud computing Foundation for building your private cloud

  Chapter 2 Foundation for building your private cloud
  A complete virtualization platform
  Increase scalability and performance Business continuity for virtualized workloads

  Chapter 3 Highly available, easy-to-manage multi-server platform
  Continuous availability
  Cost efficiency
  Management efficiency

  Chapter 4 Deploy web applications on premises and in the cloud
  Scalable and elastic web platform
  Support for open standards

  Chapter 5 Enabling the modern workstyle
  Access virtually anywhere, from any device
  Full Windows experience
  Enhanced security and compliance

 • Digital MMS

  Ikke rykende ferskt lenger, men sesjonene fra MMS 2012 er lagt ut. Også vi som ikke hadde anledning til å reise har tilgang til alle sesjonene.

   

  DIGITAL MMS

  Did you miss a session or were you unable to register for MMS before the record-breaking sell out this year? No problem, join us virtually!

  Watch Keynotes and Sessions On Demand
  MMS offers over 160 breakout sessions across 5 technical tracks.

  MMS On Demand!

  Access is easy - just log in with your preferred social credentials, find the session you want, and click the play icon.

 • Roadshow: Windows Server 2012

  Kristian Nese (MVP) i samarbeid med Commaxx, HP og Veeam drar ut på veien for å vise frem Windows Server 2012.

   

  Få med deg nyhetene i Windows Server 2012 !
  Registrer deg nå !

  Er du Konsulent, IT-Pro eller IT-Arkitekt ?

  Jobber du med Windows Server ?

  Bruk en formiddag og bli oppdatert på all den nye teknologien på Windows Server 2012 Community Roadshow.
  Benytt sjansen til å lære hvordan Windows Server 2012 er fundamentet i Private Cloud, revolusjonerer lagringsbehovet og samtidig er en gamechanger innen virtualisering.

  Nyhetene får du servert av MVP på Windows Server, Kristian Nese.

  Roadshowet kommer til:
  Mandag 11. juni: Oslo
  Tirsdag 12 juni: Trondheim
  Onsdag 13. juni: Stavanger
  Torsdag 14. juni: Bergen

 • System Center 2012 opplæring (når du selv ønsker det)

  På TechNet er det nå lagt ut et Private Cloud Jump Start kurs som er meget bra. Kurset går i dybden uten å ta helt av, fokuset er å gi oversikt med fokus på funksjonalitet.

  Har du tid til å svi av noen timer vil du ved hjelp av disse ni modulene (hver på over en time) få en bra oversikt over System Center 2012 og hva denne kan gi deg, kundene dine og deres datasenter.

   

  Private Cloud Jump Start

  Private Cloud Jump Start (01): Introduction to the Microsoft Private Cloud with System Center 2012
  During this module, Anant Sundaram and Symon Perriman provide a high-level overview of the problems cloud computing solve and what Microsoft has done to provide the most well-rounded and flexible private cloud product mix in the industry.

  Private Cloud Jump Start (02): Configure & Deploy Infrastructure Components
  In this session, Kenon Owens and Symon Perriman provide details on how to construct a private cloud. Focus is on building and deploying physical and virtual compute infrastructure, storage infrastructure management, logical network infrastructure abstraction and cluster creation.

  Private Cloud Jump Start (03): Configure & Deploy the Private Cloud Infrastructure
  This module features Kenon Owens and Symon Perriman showing students how to handle heterogeneous virtualization, abstract resources to create your private cloud, delegate access to your private cloud infrastructure and control deployments through service templates.

  Private Cloud Jump Start (04): Configure & Deploy Service Delivery & Automation
  In this session, Sean Christensen and Symon Perriman discuss and demonstrate the vast capabilities of System Center 2012 from a service delivery perspective. This module shows (1) how to standardize the services provided by IT to consumers, (2) how to give consumers of IT services the ability to identify, access and request services as needed via Controlled Empowerment, Role Based and Simplified Portal approaches, and (3) how to automate the service processes and systems necessary to the fulfillment of consumer requests.

  Private Cloud Jump Start (05): Configure & Deploy Application Management
  During this module, Adam Hall and Symon Perriman illustrate how to leverage System Center 2012 to manage the entire Application Delivery Lifecycle and how to best configure and deploy applications. They will cover application provisioning, deploying scalable and composed applications, enabling a standardized approach to deploying applications, and how to define availability and performance-driven SLAs for applications.

  Private Cloud Jump Start (06): Monitor & Operate Infrastructure Components
  In this session, Kenon Owens and Symon Perriman provide details on how to monitor and operate a private cloud. Focus is on proactively monitoring your physical infrastructure performance, viewing the health of your services and use “Knowledge” to correct physical infrastructure issues, standardizing your approach to physical infrastructure updates, and ensuring availability of physical infrastructure resources and recover resources.

  Private Cloud Jump Start (07): Monitor & Operate the Private Cloud Infrastructure
  This session features Kenon Owens and Symon Perriman showing students how to optimize a private cloud to handle dynamic workloads, control access to private cloud resources, take a systematic approach to service updates, and how to right-size now and in the future.

  Private Cloud Jump Start (08): Monitor & Operate Service Delivery & Automation
  In this module, Sean Christensen and Symon Perriman focus on (1) providing end-to-end integration visibility, (2) process automation for Service Level Agreements (SLAs), Release Management, and reactive & proactive operations, and (3) reporting using the System Center Data Warehouse, Excel BI & Dashboards.

  Private Cloud Jump Start (09): Monitor & Operate Application Management
  This module features Adam Hall and Symon Perriman illustrating how to leverage System Center 2012 to manage and monitor applications. The session will provide methods to manage and monitor (1) applications across clouds, (2) performance-driven applications with deep insight and diagnostics, and (3) proactive monitoring and reporting.

   

   

   

 • Virtuelle labmiljø for Windows Server 2012 og System Center 2012

  Behov for hands-on på System Center eller Windows Server 2012? Se under:

  Windows Server “8” Beta Virtual Labs

  Experience the beta release of Windows Server “8” firsthand in these virtual labs. You can test drive new and improved features and functionality, including server management and Windows PowerShell, networking, Hyper-V, and new storage solutions.

  http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/hh968267.aspx

   • Active Directory Deployment and Management Enhancements
   • Configuring a Highly Available iSCSI Target
   • Configuring Hyper-V over Highly Available SMB Storage
   • Implementing Storage Pools and Storage Spaces
   • Introduction to Windows PowerShell Fundamentals
   • What’s New in Windows PowerShell 3.0
   • Managing Branch Offices
   • Managing Network Infrastructure
   • Managing Your Network Infrastructure with IP Address Management
   • Managing Windows Server "8" with Server Manager and Windows PowerShell 3.0
   • Windows PowerShell gateway.
   • Online Backup Service
   • Using Dynamic Access Control to Automatically and Centrally Secure Data

  Microsoft Private Cloud Guided Labs

  http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh913012

  Core Capabilities Addressed in the Guided Labs:

  • Provide resources through self-service requests
  • Drive consistent Service Delivery
  • Provision additional cloud infrastructure
  • Delegate cloud resources
  • Create consistency through service templates
  • Perform a standardized application deployment to test
  • Stage application resources
  • Self-service deployment of an application to a production environment
  • Gain insight and visibility through reporting
  • Monitor infrastructure
  • Taking corrective actions in the infrastructure
  • Reduce time to resolution with application performance monitoring
  • Deploy an update to service instance
  • Explore creating dashboards

 • Hvordan virker Live Storage Migration?

  Kort og grei artikkel som forteller hvordan Live Storage Migration i Windows Server "8" Hyper-V fungerer.

   

  http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2012/03/14/how-does-storage-migration-actually-work.aspx

  "The process followed by Hyper-V internally to perform a storage migration is actually quite simple to explain (though obviously quite tricky to actually make work in code) and is as follows:

  Step 1: We start with a virtual machine that is reading and writing to a virtual hard disk file (.VHDX in the diagram, but storage migration is supported for both .VHDX and .VHD files)."

   

 • Microsoft Virtual Machine Converter BETA (MVMC)

  The Microsoft Virtual Machine Converter Beta Solution Accelerator is a 4 MB (yes, 4 MB) download that converts VMware virtual machines to Hyper-V. The Microsoft Virtual Machine Converter:

  ·         Provides a quick, low-risk option for VMware customers to evaluate Hyper-V

  ·         Converts VMware VMs, virtual disks and configuration, (memory, virtual processor, etc.) from the source to Hyper-V

  ·         Uninstalls the VMware tools on the source VM and installs the Hyper-V Integration Services as appropriate

  ·         Includes an easy-to-use wizard-driven GUI simplifying VM conversion

   
  The current MVMC Beta supports converting virtual machines created with:

  ·         VMware vSphere 4.1

  ·         VMware vSphere 5.0

  To virtual machines for:

  ·         Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V

  ·         Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1

   
  Support for Windows Server “8” Hyper-V is in the works, but not in the current MVMC Beta release.

   

  Here’s one quick screen shot from the conversion wizard. In this screenshot, MVMC has been pointed at a vCenter Server and the user is presented with a list of VMs to be converted…

   
   

  Interested? 

   
  -------------------------------------------------------

  Access to the MVMC Bits & More…

  -------------------------------------------------------

  If you would like to participate in the Beta follow this link and register to get Access to the bits: https://connect.microsoft.com/site14/InvitationUse.aspx?ProgramID=7594&InvitationID=MVMC-PK9Q-BR47

 • Hyper-V Tools

  En enorm liste over Hyper-V verktøy, programvare, skript, sizere osv osv.

  Bare å legge til som bokmerke.

  http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/121.hyper-v-tools.aspx

  This is a list of tools, resources, and external links to download and learn about those tools.

  Table of Contents
  Supported Microsoft Tools (Solution Accelerators, Product Downloads, etc.)
  Microsoft Products and Solutions that are Built upon Hyper-V Technology
  Remote Management from Client Versions of Windows
  Unsupported Microsoft Tools (Sysinternals, MSDN/ScriptCenter Code Galleries, TechNet/MSDN Blogs)
  Community Tools (CodePlex and blogs)
  Third-party Free Tools
  Hardware-Specific Tools from OEMs and Vendors
  Partner Solutions (Commercially Available)
  Application-specific Performance Planning/Testing/Analysis tools

 • Norsk presentasjon - Office 365

  Norsk Office 365 presentasjon (PowerPoint) finner dere her:

  https://skydrive.live.com/?cid=142f07a1994e78b4&id=142F07A1994E78B4%21212

  Har ikke laget denne selv, men den er sikkert veldig bra allikevel.

   

 • Microsoft Windows Server 8 Hyper-V - New high-availability and migration features bring the "wow"

  Microsoft Windows Server 8 Hyper-V - New high-availability and migration features bring the "wow"

  by John Savill
  Windows IT Pro

  "...Wow! If I had to pick one word to describe my reaction to the new and improved Microsoft Hyper-V features in Windows Server 8, then wow would be it. A little smile crept onto my face when I saw all the features that will put Hyper-V on equal footing -- or ahead of -- the competition, from a pure machine virtualization-platform feature comparison..."

  "...Shared-nothing live migration. If I had to pick one feature that's behind my "wow" reaction, this would be it: the ability to migrate a VM from one Hyper-V server to another Hyper-V server that isn't part of the same cluster, shares no storage, and has only a Gigabit Ethernet connection to the first VM -- all with zero downtime!..."

  http://www.windowsitpro.com/article/windowsserver8/windows-server-8-hyperv-141821

  Bra skrevet ganske lang artikkel som går i dybden og tar med seg litt historikk. Følg linken over og les les les.
   
  Hva dekker John i artikkelen sin:

  Live Migration
  Samtidige live migreringer (så mange du ønsker, så lenge Ethernet-pipa holder)
  SMB live migrering
  Live storage migrering (mellom alle støttede lagringsmedier som f.eks. FC og SMB 2.2)
  Live migrering mellom forskjellige cluster, cluster til standalone og standalone til cluster
  OG shared nothing live migrering (kun felles nettverkforbindelse nødvendig)

  Hyper-V Replica
  Asynkron replikering av VMer fra en Hyper-V host to en annen

  Større, kraftigere og raskere
  32 vCPU pr VM
  512GB minne pr VM
  63 noder i et cluster
  16TB VHDX filer
  Innebygget NIC teaming

  Støtte for å kjøre Hyper-V og SQL via. SMB 2.2 share

  Wow...hoder dette vann så gleder jeg meg!

 • System Center 2012 - lisensiering

  System Center 2012 får en mye enklere lisensieringsmodell, fra en skog med forskjellige lisenser går vi over til kun to lisenser.

  Standard: for fysiske servere som ikke brukes til servervirtualisering
  Datasenter: for fysiske servere som brukes til servervirtualisering (dekker et ubegrenset antall VMer) 

  Enkelt ikke sant?

  MEN, det finnes jo allerede kunder der ute med eksisterende lisenser, hva med dem?

  Denne videoen under gir en oversikt over ny lisensiering og migrering av eksisterende lisenser. 

  System Center 2012 offers an efficient solution for managing datacenter resources, private clouds and client devices. With the 2012 edition of System Center, we introduce a new licensing model, that dramatically reduces complexity and at the same time offers highly optimized possibilities for managing virtualized environments. During this session, we will explain you the licensing options for System Center 2012.

  Link til presentasjonen

 • Office 365 End User Training Kit for Partners

  Som partner av Microsoft har du via MPN tilgang til QuickStart Online Services.

  Her finner du et hav av informasjon og verktøy knyttet til alle Microsoft sine skytjenester.

  QuickStart - Microsoft Online Services: provides partners with the most up-to-date sales, technical, and program content for Microsoft Online Services.

  www.quickstartonlineservices.com