Enige tijd geleden hebben we een training gegeven over de uitbreidbaarheid van de Role Tailored Client. Een van de andere aandachtspunten waar behoefte aan blijkt te zijn is uitleg van de nieuwe rapportage mogelijkheden met behulp van SQL Server Reporting Server in combinatie met NAV 2009.

Die training is beschikbaar o.a. bij Enquire IT.
http://www.enquireit.nl/?Trainingen:Standaard_NAV:Report_Design 

Enjoy