Microsoft heeft de nieuwe Statement of Directions Augustus 2009 vrijgegeven. Dit document beschrijft de toekomst en richting van Microsoft Dynamics CRM 4.0 en de volgende release zijnde Microsoft Dynamics CRM “V.Next”. Je vindt het document via onderstaande URL's:

InfoWeb: http://ArsenalContent/ContentDetail.aspx?ContentID=175845&view=folder

PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersource/marketing/statementofdirection/MD_CRM_SOD.htm

CustomerSource: https://mbs.microsoft.com/customersource/documentation/whitepapers/MSD_CRM4StatementOfDirection.htm