De Rollup 5 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is thans beschikbaar onder de volgende link.