TrueSec, som holder 6 sessioner om deployment på TechEd i Berlin, kommer til Danmark sidst i november for at holde en 2-dages workshop om deployment for alle interesserede. Læs detaljerne og tilmeld dig her.