Microsoft Uddannelse

Vi arbejder for at tilbyde attraktive produkter, løsninger og programmer, der kan styrke anvendelsen af it i undervisningen. Teknologien åbner spændende muligheder, som kan hjælpe i det daglige arbejde og styrke samarbejdet mellem undervisere og elever.

Browse by Tags

Related Posts
  • Blog Post: Synkron samskrivning i Office WebApps

    Af Torben Andersen, teknologirådgiver Office WebApps giver flere brugere adgang til at redigere det samme dokument. Hidtil har synkron samskrivning ikke været mulig, men nu er funktionen klar til brug. Synkron samskrivning betyder, at du kan sidde på hver sin side af kloden –...
  • Blog Post: Pædagogisk it-kompetenceudvikling løftes i partnerskab med leverandøren

    Af Aslak Gottlieb, undervisningskonsulent De hårde it-investeringer giver kun afkast, hvis de følges op af bløde investeringer i kompetenceudvikling og videndeling. Leder af Uddannelseshuset i Helsingør, Jørgen Jensen, fortæller i dette interview, hvordan Helsingør...
  • Blog Post: Tool Camps: mesh up af it, faglighed og motivation

    Af David Garde-Tschertok, pædagogisk uddannelseschef En Tool Camp er et koncentreret læringsforløb som trækker på de bedste elementer fra Det Digitale Penalhus og Netværksskolen. En Tool Camp afvikles over en dag, men trækker spor og sætter retning...